Ztráta pěti miliard korun v důsledku selhání Nečasovy vlády je pro školství fatální, ČSSD má návrhy na nápravu!

Ztráta pěti miliard korun v důsledku selhání Nečasovy vlády je pro školství fatální, ČSSD má návrhy na nápravu!

04.09.2012 Sociální demokracie považuje stav, kdy oblast školství přijde v důsledku vládního kolapsu čerpání peněz z fondů EU o pět miliard korun, za velmi závažný. Jde o další ránu, kterou pravicová koalice drtí oblast vzdělávání a konkurenceschopnosti v naší zemi.

Sociální demokracie opakovaně premiéra Petra Nečase upozorňovala na rizika, která s sebou nesla destrukční politika bývalého ministra školství Josef Dobeše. Opakovaně jsme kritizovali jeho nečinnost v případě zastaveného čerpání peněz z fondů EU a negativních důsledků, které mohou mít ztracené miliardy korun pro vzdělávání v naší zemi.

Premiér i členové vlády byli ovšem k apelům ČSSD záměrně hluší a slepí a nyní nesou plnou odpovědnost za ztracení miliardy korun. Ztráta pěti miliard korun je přitom pro podfinancovanou oblast školství a v době, kdy vláda škrtá peníze pro učebnice prvňáčků či zavádí zápisné, zcela fatální!  Pět miliard korun by pro příklad stačilo na roční fungování 600 základních škol! Ujišťování ministra Petra Fialy o tom, že ztráta pro české školství nic neznamená, je tak zcela falešná!

Sociální demokracie před několika týdny představila svůj akční plán, jak zachránit pro české školství zablokované evropské peníze. Naše návrhy obsahovaly například přealokování peněz z nefunkčních Operačních programů do regionálních operačních programů, kde by se z těchto peněz daly například rekonstruovat školní budovy.

ČSSD si uvědomuje vážnost současné situace a je připravena v zájmu záchrany úrovně českého školství o celé situaci co nejdříve jednat. Vyzývám proto ministra školství k osobní schůzce a vážném jednání o celé situaci. Pevně věřím, že pan ministr na mou žádost bude reagovat co nejdříve.

 

PhDr. Marcel Chládek MBA

  • Stínový ministr školství, m. sen. klubu ČSSD
  • Stínový ministr školství