Zrcadlo Brexitu

Zrcadlo Brexitu

30.06.2016 Skončilo zasedání Evropské rady, která se zabývala výsledkem referenda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie a o možných dopadech na budoucí vztahy s touto zemí. A z tohoto pohledu očekávám změnu chování zejména Evropské komise ve vztahu k občanům unie a změnu postoje EU k zajištění hranic schengenského prostoru. Jako poslanec dostávám řadu dotazů, proč jsem nepodpořil opakovaný návrh opozice na vystoupení naší země z EU. Těch důvodů je opravdu několik, ale těmi hlavními je zajištění naší bezpečnosti a bezpečnosti v Evropě, a také hájení zájmů drtivé většiny Čechů, Moravanů a Slezanů. A to nejen z pohledu řešení současných problémů globálního světa, ale zejména z pohledu zachování a zvyšování životní úrovně v naší zemi. Vždyť do zemí EU jde v současné době 80% našeho exportu, nehledě na úzkou provázanost české a evropské ekonomiky a hospodářství, a to především s Německem.

Brexit zároveň ukázal na skutečnost, že v rámci předvolební kampaně byly zastánci odchodu používány lživé a klamavé informace, vyvolávající strach ve společnosti. Vždyť i u nás řada populistů zneužívá obyčejný strach občanů z neznámého ke svým politickým cílům. Dnes se ukazuje, že si již sami Britové uvědomují své chybné rozhodnutí. Mluví se o novém referendu, odchodu Skotska či sjednocení Irska mimo Velkou Británii. Již příští rok se očekává snížení HDP, a to právě z důvodu negativních ekonomických dopadů či odchodu řady firem , včetně finančních institucí. Brexit rozdělil britskou veřejnost, politickou scénu i samotné politické strany, což rozhodně nenahrává stabilitě společnosti, tolik potřebné pro budoucnost země.

Při pohledu na doposud předváděnou politiku Evropské komise, která postrádala často logiku a zejména nereagovala na požadavky občanů, není výsledek překvapivý. Přesto si dovolím připomenout často aplikovanou praxi národních vlád, kdy za své neúspěchy či neřešené problémy viní EU a nikoliv sami sebe. A právě velké sociální problémy Velké Británie, spočívající ve vysoké nezaměstnanosti, nedostatku bydlení pro mladé, poklesu kvality zdravotní péče i dalších veřejných služeb opravdu nemůže Evropská unie, ale sama britská konzervativní vláda. Mimochodem opět platí, že je třeba naslouchat problémům občanů a především je nutné je řešit. Neřešení a odsouvání problémů pak vede k radikalizaci společnosti, často podporované populistickou propagandou.

Nastavené zrcadlo Brexitu také ukazuje, že lidé kteří vyvolali a často i způsobili odchod Velké Británie z EU, problémy s tím spojené již řešit nebudou. Dokonce se otevřeně přiznávají z nepravd, které při kampani používali. On je totiž obrovský rozdíl mezi nezodpovědností populistické opozice a vládní odpovědností. Situace na britských ostrovech by měla být jistým mementem i pro české občany, že je vždy lepší dvakrát měřit než jednou řezat. Zároveň je třeba se mít velmi na pozoru před rozličnými našeptávači, kteří nehájí zájmy České republiky, ale hájí zájmy pouze své. A je velmi pokrytecké, když řada politiků, kteří zvesela využívali a stále využívají evropské dotace či výhody svobod v zemích EU a nyní nelogicky vzývají k odchodu z Evropské unie.

Ano, souhlasím, že až čas ukáže, pro koho byl brexit výhodný a pro koho nikoliv. Tak jako se ukáží dopady odchodu na Evropskou unii a na její další politiku. To, co je však již zřejmé, je důkaz nebezpečnosti takového referenda, vedeného klamavou politickou reklamou či strachem záměrně šířeným veřejností. Ptám se, kde je ta odpovědnost politické reprezentace vůči svým občanům,a to právě z pohledu negativních dopadů na samotné občany, které přijdou. A to prosím je Velká Británie se svými vojenskými schopnostmi úplně jinde, než nedostatečně personálně a technicky vybavená naše armáda. Proč to připomínám, je zřejmé. Právě naše členství v EU a v NATO nám zaručuje kolektivní obranu a zajišťuje bezpečnost obyvatel České republiky. A to je hodnota, která je zásadní.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR