Zodpovědnost leží na panu prezidentovi

Zodpovědnost leží na panu prezidentovi

11.07.2013 Vzpomínám si, když v průběhu druhého kola prezidentské kampaně za mnou chodili voliči ČSSD a žádali mě o podporu M.Zemana. Já jsem to učinil, protože pro mě jiná volby ani nebyla. Vždyť M.Zeman se zřetelně vymezil vůči Nečasově vládě a její politice. Po jmenování Rusnokovy vlády, kterou prezident, jako vládu svých spojenců a přátel, ustavil do funkce, bylo zajímavé sledovat chování českých novinářů a politologů. První věcí byla neustále a opakovaně pokládána otázka o štěpení ČSSD či o možném důsledku podpory či nepodpory této vládě. Druhou věcí se stal atak pana prezidenta na sociální demokracii, kdy dal proti sobě podporu Rusnokově vládě a možného vzniku pravicové vlády M.Němcové.

Předně chci panu prezidentovi připomenout jeho veřejně daný slib, že nedopustí pokračování pravicové vlády. A také mu chci připomenout, že zodpovědnost za jmenování a sestavení vlády leží ve dvou kolech pouze na jeho bedrech. Je zajímavé, že při jmenování J.Rusnoka a při sestavování jeho vlády se pan prezident nenamáhal zajistit předem politickou podporu. A nyní se snaží hrát velmi podivnou roli v tom smyslu, že zodpovědnost za další jmenování hodlá položit na bedra sociální demokracie. Je to nejen falešné, ale i nezodpovědné. O pravých cílech tohoto navrhovaného postupu je možné prozatím jenom spekulovat.

ČSSD jasně od samého propuknutí této politické krize dala najevo, že pro Českou republiku jsou nejlepší co nejrychlejší předčasné volby. Ty jediné dají základ vládě, která může řešit současné problémy našich občanů. Bez parlamentní většiny žádná vláda nebude schopna změnit kurz sedmiletého vládnutí pravice. Proč by měla nést sociální demokracie spoluzodpovědnost za vládnutí Zemanova kabinetu? Vždyť pokud platí, že koalice pravicových stran má v poslanecké sněmovně většinu 101 hlasů, pak se ptám, proč chce M.Zeman, aby pomyslný Černý Petr zůstal v rukou předsedy ČSSD?

Právo jmenovat premiéra i pro druhý pokus má pan prezident. Bude na něm, jak se rozhodne a co tímto aktem bude sledovat, pokud Rusnokova vláda podporu sněmovny nedostane. Naopak pokud by sociální demokraté podpořili tuto vládu a vláda by většinu v poslanecké sněmovně získala, jaké bude mít ČSSD záruky, že to bude vláda na přechodnou dobu do předčasných voleb. Pravice jasně deklarovala, že oni rozpuštění sněmovny nepřipustí. Důvodem je právě ta jejich budoucí „opoziční „ role, kdy se zapomene na obludnost jejího vládnutí a kdy se předpokládá oslabení volebního úspěchu ČSSD. A kde je psáno, že pomyslná „většina“ nepožádá o vyslovení důvěry vládě a poté by třetí pokus zůstal předsedkyni poslanecké sněmovny? Jaké je řešení této politické krize po vyslovení důvěry Rusnokově vládě? Ví to pan prezident či jeho kancléř?

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu