Zmatený Kalousek, zmatený Gazdík

Zmatený Kalousek, zmatený Gazdík

18.06.2012 Na veřejnosti již několik dní koluje a ze všech stran horlivě probírán a komentován dopis z r. 2006 tehdejšího ministra financí Bohuslava Sobotky o možnosti ministerstva financí zjišťovat ceny neobvyklých komodit, např. vojenských zařízení a výrobků. Dopis není žádným objevem posledních dnů, je součástí argumentace policie v její žádosti o vydání Vlasty Parkanové.

Nyní však s překvapením  zjišťuji, že tento dopis je  zastánci Vlasty Parkanové vydáván za doklad o tom, že ministryně obrany postupovala, pokud jde o zjištění ceny letounů Casa, správně.  Nuže, není tomu tak a    spojenci s takovouto argumentací  jsou noční můrou každého advokáta.…. Je tomu totiž přesně naopak.

Co píše tehdejší ministr financí  v inkriminovaném dopise? Jen to, že  ministerstvo financí není způsobilé k tomu, aby u specifických  komodit stanovovalo obvyklou cenu.  Jestliže však tato skutečnost byla známa – na základě tohoto dopisu -  již od r. 2006,  vzbuzuje vážnou pochybnost, proč  o několik let později, při jednání o ceně letadel Casa, se opět ministryně obrany V. Parkanová obrací na ministerstvo financí s dotazem ohledně ceny letadel, a navíc, jak plyne z policií předložených dokladů, ujišťuje vládu o tom, že cena  letadel bude s ministerstvem financí konzultována.  Pokud o tomto dopise z r. 2006 nevěděla, je to sice politování hodné, ale rozhodně to nesvědčí o tom, že by nezbytnost  zjišťovat  obvyklou, tedy nepředraženou cenu,  tím byla suspendována.  A již vůbec to neodpovídá na otázku proč na zasedání vlády ministr financí neupozornil na skutečnost, kterou dnes tvrdí, totiž to, že jeho ministerstvo  cenu nezjišťuje....   

Pak jen naprostým zmatením, plynoucím z překotného vývoje v záležitostech považovaných dosud za nedotknutelné, lze vysvětlit  tvrzení ministra Kalouska o tom, že  dopisem z r. 2006  je doložen správný postup V. Parkanové.  Plyne z něho jen to, že se ministryně obracela  ohledně ceny letadel na nepříslušný orgán (MF) nikoliv to, že by  správnost ceny neměla být verifikována jiným způsobem. Mýlí se ovšem i kolegy Gazdík, když v rozhovoru pro Právo  („Pokud by policie  byla důsledná…“ Právo 16. 6. 2012) tvrdí že  Sobotka „…mění svůj právní názor“ a v důsledku toho se „…kauza jeví jako politická a čistě účelová.“  Není tomu tak.  Pokud  je ve zmíněném dopise uvedeno, že cenu vojenského materiálu nelze znaleckým posudkem zjistit („Nelze předložit znalecký posudek  na stanovení ceny obvyklé. Ocenění znalcem by bylo  pouze jeho vlastním názorem, nikoliv obvyklou cenou. Tento majetek se totiž běžně neprodává“),  pak je z celé záležitosti zcela zřejmé, že se tento názor na případ letadel Casa nevztahuje!  Copak se letadla Casa zcela běžně neprodávají? Copak navýšení ceny nebylo zjištěno právě proto, že  stejná letadla  zakoupili jiné státy za poloviční cenu? Tak jakýpak „majetek, který se běžně neprodává“?   Tak jakápak změna názorů, jakápak politizace a účelovost kolego Gazdíku?

Bez zajímavosti a bez vlivu na  spravedlivé posouzení celé věci není jistě ani to, že armáda tento typ letadla nechtěla,  a že náčelník generálního štábu proti jejich nákupu do poslední chvíle protestoval.  Nakoupit pro armádu letadla, které armáda nechce  - to se mohlo stát v oněch dobách asi jen u nás. Navíc letadla, která vůbec nejsou  primárně vojenskými letadly,  jen transportními, a byly jen dovybaveny pro účely armády.  V celé záležitosti je mnoho otázek, na nichž bychom měli hledat spravedlivé a pravdivé  odpovědi namísto  rozdávání ideologických nálepek, že?

 

JUDr. Stanislav Křeček

  • Člen Poslaneckého klubu