Zemřela Hana Orgoníková

Zemřela Hana Orgoníková

05.06.2014 Po dlouhé nemoci zemřela dnes ve věku 67 let v Hradci Králové dlouholetá členka ČSSD Hana Orgoníková.

Výrazná sociálnědemokratická politička a poslankyně se zaměřovala na dobré postavení ČR v EU, podporovala kromě jiného ratifikaci Lisabonské smlouvy.

„Velmi si cením dlouholeté a poctivé práce, kterou Hana Orgoníková pro ČSSD vykonala, ať už jako poslankyně nebo předsedkyně krajské organizace. Chtěl bych touto cestou vyjádřit hlubokou soustrast všem jejím blízkým. Smrt Hany Orgoníkové mne osobně velmi zasáhla, spolupracovali jsme na půdě Sněmovny řadu let," říká předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Hana Orgoníková se politicky angažovala nejprve v rámci Československé strany socialistické (od roku 1990), posléze v Liberální straně národně sociální. V zákonodárném sboru (tehdy ještě České národní radě) usedla rodačka z Přibyslavi poprvé už v červnu 1992. Od té doby působila jako poslankyně nepřetržitě až do konce srpna loňského roku.

Členkou sociální demokracie se Hana Orgoníková stala v roce 1994. Za stranu byla zvolena o dva roky později do parlamentu, kde působila mimo jiné nejprve jako místopředsedkyně (1996–2012) a posléze jako předsedkyně (od roku 2012) petičního výboru. Politička působila také jako místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD (2006 –2010).

Výrazné je i regionální působení Hany Orgoníkové. Od 2006 byla zastupitelkou statutárního města Hradec Králové. Od 2008 měla funkci předsedkyně královéhradecké krajské organizace ČSSD a zároveň byla členkou Ústředního výkonného výboru a Předsednictva ČSSD, v letech 1998–2010 byla také předsedkyní Komise ČSSD pro lidská práva a menšiny.