Zasedání PS NATO k šedesátému výročí založení

Zasedání PS NATO k šedesátému výročí založení

20.07.2015 Jako předseda Stálé delegace ČR do Parlamentního shromáždění Severoatlantické aliance jsem se dne 18.7.2015 zúčastnil jednodenního semináře, věnovanému 60.výročí založení PS NATO. Seminář se konal pod záštitou francouzské delegace, předsedy Senátu a ministra obrany Francie v nádherných prostorech Senátu FR v Lucemburském paláci.

Celé zasedání zahájil G.Larcher, předseda francouzského senátu a M.Turner, prezident PS NATO. Shromáždění pozdravil svým vzkazem J.Stoltenberg, generální tajemník Aliance.

První sekce se věnovala úlohám NATO a EU a jejich spolupráce v komplexu měnícího se světa. Vystoupení T.T. Stamatopoulouse, asistenta generálního tajemníka NATO pro politické a bezpečnostní otázky a A. Le Roye, generálního tajemníka EEAS (the European External Action Service) poukázaly na současné bezpečnostní problémy, zejména ve vztahu k evropským členským zemím. Drhá sekce byla ve znamení Strategického konceptu 2015, kde vystoupil bývalý prezident PS NATO L.Bouvard a ministr obrany FR J.Y. Le Drian. Zasedání pozdravil svým zaslaným vzkazem i president F.Hollande.

Třetí sekce byla zaměřena na požadované kapacity a schopnosti, právě ve vztahu ke konceptu 2015 a měnícím se bezpečnostním podmínkám ve světě. V sekci vystoupili generál J.P. Paloméros, velitel transformace NATO (SACT), generál T.Middendorp, velitel holandské armády a generál E.Margail, velitel RRC-FR (Rapid reaction Corps France). Následovaly dotazy směřující k transformaci Aliance a výstavby sil velmi rychlé reakce.

V poslední čtvrté části se hovořilo o úloze národních parlamentů i PS NATO za účasti bývalého vice prezidentů B.George (VB) a A.Agova (Bulharsko) a současné předsedkyně Výboru pro obranu a bezpečnost PS NATO M.Ameline (Francie) a prezidenta PS NATO M.Turnera (USA). Diskuse se vracela k úkolům parlamentářů a delegací, posilování vzájemné důvěry a propagace obranné politiky Severoatlantické aliance.

Po skončení slavnostního zasedání následovalo společné focení i s bývalými představiteli PS NATO a krátká prohlídka Lucemburského paláce.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR