Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

25.04.2014 Konference se stejným názvem se konala 15.4.2014 ve Zlíně. Problematika zaměstnávání OZP je velmi široká, na což ukázali jednotliví přednášející. Podle statistik je vysoké procento nezaměstnaných právě z OZP, na což mimo jiné poukazuje i Evropská unie.

Přitom obecně platí, že dotovaná práce je vždy lepší než práce žádná. Tohle si zřejmě ve snaze ušetřit za každou cenu neuvědomovaly předchozí pravicové vlády, které výrazným způsobem zhoršily zaměstnávání zdravotně postižených. A dokonce zrušily institut osob se zdravotním znevýhodněním pro případnou podporu pro jejich zaměstnávání. Snad nejlépe ze všech to vystihl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, který na základě srovnání jednotlivých zemí EU konstatoval, že v zemích s rozvinutým průmyslem a štědrým sociálním státem je míra nezaměstnanosti nižší.

Kromě potřebných legislativních změn, na kterých pracuje současná koaliční vláda, je třeba opětovně nastartovat programy aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou mimo jiné zaměřeny i na OZP. V rámci ČR schází ucelený systém rehabilitace a listence, neexistuje odborné poradenství zaměřené na zahájení podnikání. A to bez ohledu na osobu nezaměstnaného. V rámci demografického vývoje je zřejmé, že scházejí domácí a sousedské sociální služby, že stále není dořešen koncept zaručeného příjmu.

Na druhou stranu řada OZP nechce pracovat, ať již z důvodu fyzických či psychických důvodů. Přesto všechny problémy je však nutno prosazovat, že práce je základním atributem člověka, a to bez ohledu na jeho zdravotní problémy. Dobrým příkladem k začleňování OZP je asistenční centrum pro podporu podnikání žen ve Zlíně, které napomohlo k založení 140 firem.

Přesto, že pracovní rehabilitace je dobře upravená, vlastní realizaci si jednotlivé Úřady práce ještě neosvojily. Východiskem ke zlepšení zaměstnávání OZP by mělo být oddělení sociální a pracovní terapie. Problémem v rámci družstev, zaměstnávající OZP je nedostatečná výše příspěvku v zákoně o zaměstnanosti (§78), protože ta nereflektuje zvýšené náklady zaměstnavatele za zaměstnávání OZP. Problémem doposud je zrušený status osob zdravotně znevýhodněných (novela zákona o zaměstnanosti tohle již řeší) a zrušený status chráněných dílen.

Problémem zneužívání příspěvků na zaměstnávání OZP byla nedostatečná kontrola. Nicméně v rámci boje proti tomuto nešvaru bylo přijetí řady úprav, která ve svém důsledku znamenala zvýšení nezaměstnanosti OZP a snížení životní úrovně těchto spoluobčanů.

Vláda pod vedením ČSSD hodlá tyto základní chyby předchozích vlád napravit a zvýšit možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR