Za skandální smlouvu na Skarty by měla být vyvozena okamžitá odpovědnost

Za skandální smlouvu na Skarty by měla být vyvozena okamžitá odpovědnost

16.10.2012 ČSSD považuje uzavření 12leté smlouvy na Skarty s Českou spořitelnou (až do roku 2024) za zcela skandální jednání pánů Jaromíra Drábka a Vladimíra Šišky, které by plně potvrdilo všechny dosavadní podezření o podivných IT zakázkách ministerstva práce a sociálních věcí. Navíc z dosavadních výroků předsedy vlády Petra Nečase o nutnosti změn v projektu Skarta vyplývá, že ani premiér zřejmě nebyl o obsahu uzavřené smlouvy informován.

Podle sociální demokracie by měl být podezřelý a diskriminační projekt Skaret zcela zrušen a sociální dávky by měly být vypláceny příjemcům jako doposud. Prvním krokem k omezení Skaret je návrh zákona předložený senátory ČSSD, který užití Skaret redukuje jen na výplatu dávek v hmotné nouzi. Nepoužívala by se tedy k výplatě dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a dávek státní politiky zaměstnanosti. 

Sociální demokracie zároveň žádá, aby ministerstvo práce a sociálních věcí neprodleně zahájilo jednání, která umožní zásadním způsobem uzavřenou smlouvu na Skarty změnit.

 

Mgr. Ivana Stráská

  • náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje