Vyjádření O. Sehnalové k OVM (27.08.2017), které se věnovaly otázce dvojí kvality potravin

Vyjádření O. Sehnalové k OVM (27.08.2017), které se věnovaly otázce dvojí kvality potravin

28.08.2017 V nedělních Otázkách Václava Moravce se poprvé důkladně diskutovalo téma dvojí kvality potravin (a výrobků obecně) na vnitřním trhu EU. Hlavními hosty pořadu byla eurokomisařka Jourová, ministr Jurečka a profesorka Hajšlová z Vysoké školy chemicko-technologické.

Tématem se v Evropském parlamentu dlouhodobě zabývá europoslankyně Olga Sehnalová, která navrhla a prosadila citované usnesení Evropského parlamentu ke dvojí kvalitě již v roce 2013, které vyzývá Evropskou komisi, aby provedla vlastní šetření a posoudila stávající unijní legislativu.

Olga Sehnalová zadala také vypracování v OVM citované analýzy Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, která navrhuje možnosti řešení. Iniciovala také dvě srovnávací testování v roce 2012 a 2015 a pilotní projekt ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP, který má otestovat potravinářské i nepotravinářské výrobky v celé EU. Z její iniciativy proběhne také v září na půdě Evropského parlamentu konference na téma dvojí kvality a možných řešení, na niž jsou z České republiky pozváni právě autoři zmíněné právní analýzy.

Zúčastní se jí vedle ministryně zemědělství SR také zástupci spotřebitelských organizací, dozorových orgánů i výrobců a Evropské komise.

Přehled dosavadních aktivit Olgy Sehnalové v otázce dvojí kvality od roku 2011 až doposud naleznete v příloze.

 

Přehled dosavadních aktivit Olgy Sehnalové v otázce dvojí kvality potravin od roku 2011

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu