Vodní cesta Dunaj-Odra-Labe je špatné řešení

 Vodní cesta Dunaj-Odra-Labe je špatné řešení

16.09.2017 Ti, kteří podporují stavbu vodní cesty Dunaj-Odra_Labe mají silné zastání v panu prezidentovi a v jeho okolí, ale z pohledu občanů našeho kraje je to řešení špatné. A to přesto, či právě proto, že o podobných stavbách se hovořilo již za středověku. Dnes totiž není doba Tomáše Bati, kdy se po Baťově kanálu a po řece Moravě vozilo uhlí a další zboží do Zlína.

Za prvé ekonomická a environmentální efektivita vodní přepravy je velmi nízká, socioekonomické přínosy průplavu D-O-L jsou přinejmenším diskutabilní, kanál je nevyužitelný pro přepravu osob a pro přepravu zboží krátkodobé spotřeby, zničily by se investice do cestovního ruchu a zejména by se zničilo 17 území Natura 2000. Také nechápu ty ekonomy, kteří odhadují přepravní kapacitu D-O-L na 35 milionů tun ročně, když například skutečná přeprava průplavem Rýn-Mohan-Dunaj je dnes 6 milionů tun za rok.

Územní studie reálnosti a účelnosti průplavu D-O-L pochází z roku 2007 a nemůže obsahovat novou a platnou legislativu v oblasti požadavků a ochrany krajiny. Nehledě na skutečnost, že odborníci varují před narušením přírodních biotopů a krajiny, proti je i Akademie věd ČR, města a obce. Ty nejvíce doplácejí na stavební uzávěru v blízkosti řeky, která omezuje plánování, podnikání a využívání dotčených území. A také není pravdou, že vodní doprava je nejekologičtější dopravou. Také Dopravní sektorové strategie Ministerstva dopravy nepočítají v rámci vodních cest s výstavbou tohoto průplavu.

Já osobně jsem pro zrušení „možného" projektu vodní cesty Dunaj-Odra-Labe a naopak jsem pro zvýšení investic do ochrany pitné vody, podzemních vod a do výstavby staveb, zadržujících vodu v krajině. To je cesta, která zajistí dostatek vody pro občany, zemědělskou výrobu i pro rekreační účely. Na megalomanské projekty není místo, ani peníze. Nejsme ve středověku, abychom museli za každou cenu budovat stavby, nepodobné hladové zdi. Ministerstvo dopravy by mělo přestat vynakládat peníze daňových poplatníků do nesmyslných studií tohoto projektu a mělo by zrušit stavební uzávěru v dotčených území.

 

Ing. Antonín Seďa

  • kandidát do PS za Zlínský kraj
  • místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie
  • člen Poslaneckého klubu klubu sociální demokracie
  • poslanec PS PČR Zlínského kraje