Vláda sama sebe obvinila z neschopnosti

Vláda sama sebe obvinila z neschopnosti

04.07.2012 Na dnešním jednání vlády byl projednáván materiál s názvem Rizikové operační programy, který je v podstatě obžalobou vlády. V materiálu je vyjmenováno 6 operačních programů: OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Výzkum vývoj a inovace, Integrovaný operační program, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ROP Severozápad, které byly vyhodnoceny jako programy s nejvyšším rizikem nečerpání evropských peněz.

Za pět těchto rizikových programů odpovídá vláda a jeden kraje. U třech programů je téměř jisté, že dojde ke ztrátám v desítkách miliard korun. Jedná se o OP Životní prostředí, Integrovaný operační program, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Obzvláště v oblasti vzdělávání to považuji za smutnou zprávu. V době, kdy díky 2 miliardovému škrtu není v regionálním školství na učebnice, pomůcky a platy učitelů i nepedagogů.

Tato pravicová vláda takto jednoznačně ukazuje, že již nemá právo na své další působení. Vládní škrty a nečerpání evropských prostředků v oblasti vzdělávání jednoznačně ukazují, jak to tato vláda s naším školstvím ve skutečnosti myslí.

 

PhDr. Marcel Chládek MBA

  • Stínový ministr školství, m. sen. klubu ČSSD
  • Stínový ministr školství