Vláda pomůže všem poctivým podnikatelům

Vláda pomůže všem poctivým podnikatelům

04.06.2015 Zákon o elektronické evidenci tržeb patřil při sestavování programového prohlášení vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL k jednomu ze základních pilířů nově vznikající vládní koalice. Jsem velmi rád, že se nám tento důležitý zákon podařilo po 16 měsících fungování kabinetu schválit, a to jednomyslně.

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) považuji spolu s vytvořením speciálního týmu Kobra a s novelou zákona o prokazování původu majetku za další mimořádně důležitý krok v boji proti daňovým únikům, ve snaze vlády potírat podvodníky a narovnat tržní prostředí v naší zemi.

Zatímco předchozí pravicové vlády o nekompromisním boji proti korupci pouze hodně mluvily, naše vláda tato systémová opatření skutečně přijímá a uvádí v život.

Naší prioritou je pomocí EET sjednotit podmínky pro podnikání a narovnat tržní prostředí v české ekonomice ve prospěch poctivých podnikatelů, kteří v řadě oborů nejsou schopni cenově konkurovat těm, kteří neplatí daně.

Chceme, aby podnikatelská sféra měla nastaveny rovné podmínky a řádní podnikatelé mohli daně platit, aniž by tím ohrožovali své podnikání.

Jsem si vědom toho, že aplikování této revoluční systémové změny nebude bezbolestné. Naším závazkem je najít takové řešení, které bude efektivní a nebude znamenat výrazné dodatečné náklady pro poplatníky.

Spuštění EET bude probíhat ve třech fázích. V té první se bude povinnost evidovat tržby týkat ubytovacích a stravovacích služeb, ve druhé pak maloobchodu a velkoobchodu. Třetí fáze, která se bude týkat ostatních podnikatelských činností, bude spuštěna později na základě detailního posouzení všech rizik té které činnosti. Účinnost zákona bude taková, aby umožnila dotčeným subjektům se na spuštění EET dostatečně připravit.

Česká vláda se inspirovala úspěšným chorvatským modelem, chceme jít také stejnou cestou zlepšení výběru daní. Podle odhadů ministerstva financí bude zavedení EET v prvních dvou fázích znamenat dodatečné daňové příjmy v podobě vyššího příjmu z daně z přidané hodnoty a z příjmů fyzických a právnických osob v objemu přes 12 miliard korun. Jednat by se přitom mělo o navýšení výběru daní nejenom státu, ale také obcí, měst a krajů.

Velkou pozornost budeme věnovat při aplikaci rovněž ochraně osobních a obchodních informací. Navrhovaný systém by neměl jejich ochranu nijak narušit. Data budou získávána prostřednictvím zabezpečeného kanálu a odpovědní pracovníci budou povinni dodržovat daňovou mlčenlivost, neboť systém je v podstatě pouze novým nástrojem správy daní.

Navíc je třeba zdůraznit, že finanční úřady nebudou vyžadovat žádné nové údaje nad rámec těch, ke kterým má již dnes finanční správa přístup. Změnu bude představovat pouze on-line získávání dat v reálném čase.

Věřím, že opozice nebude populisticky normě bránit, využije svoji šanci podpořit pozitivní změny a vláda najde pro tento důležitý zákon, který pomůže všem slušným a poctivým podnikatelům a současně zvýší příjmy veřejných rozpočtů, v Parlamentu podporu napříč politickými stranami.

Zdroj: Právo

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Předseda vlády