Virtuální demokracie

Virtuální demokracie

24.07.2013 Pokud Nejvyšší soud chtěl svým rozhodnutím chránit parlamentní demokracii v naší zemi, pak se mu povedl opravdu husarský kousek. Tím, že rozhodl, že v trestním stíhání má být vyňat politický projev, nejenže neochránil demokracii a parlament, ale naopak načrtl manuál, jakým způsobem politici mohou dělat zákulisní obchody bez možností trestního stíhání. Co to je ten politický projev, po tom pátrají státní zástupci. Je opravdu zajímavé, že výklad ústavy provádí namísto ústavního soudu soud nejvyšší. A to ještě k takto výbušnému tématu.

Politická kultura a důvěra v politiku se stále propadá a rozhodnutí NS k tomu pouze přispívá.Imunita se totiž nemůže a nesmí vztahovat na organizování trestné činnosti. A o tom, zda se jedná či nejedná o trestnou činnost může rozhodnout pouze nezávislý soud. Politicky výběrové stíhání korupce je nejen nemravné, ale zejména nespravedlivé. Mimo jiné, právě rozhodování orgánů činných v trestním řízení a soudní rozsudky mnohdy ukazují, že není měřeno všem občanům stejně, tak jak to zaručuje Ústava České republiky.

Na naší politické scéně se málo nosí morální odpovědnost, protože pokud by zde platila zavedená pravidla platná na západ od našich hranic, pak by musela řada politiků již dávno rezignovat. A to zejména v souvislosti s kauzou politické korupce a trafik pro bývalé poslance ODS. Pak teprve následuje trestně právní odpovědnost, o které by však neměli rozhodovat politici, ale již dříve zmíněné nezávislé soudy. A to bez ohledu na skutečnost, zda existují či neexistují o dané kauze pochybnosti či politická pozadí. Mělo by platit, padni komu padni.

Nynější kritika pravicových stran vůči údajnému ohrožení parlamentní demokracie ze strany pana prezidenta ukazuje na nepochopení principů demokracie a naopak ukazuje, že současná virtuální demokracie , prováděná současnou pravicí jde proti demokratickým principům naší země. Stačí se podívat do okolních zemí, které politické krize řeší vypsáním předčasných voleb. A to právě proto, že si uvědomují zodpovědnost vlád, vzešlých z demokratických voleb a z vůle většiny občanů. Je ke škodě politické kultury v naší zemi, že si tuto zodpovědnost nechtějí uvědomit ODS, TOP09 a LIDEM a jejich „schovávačka“ za „vyšší princip mravní“ zvýší pouze nedůvěryhodnost parlamentních politických stran v očích našich spoluobčanů.

Naši občané po řadě vládních kotrmelců, kterým sami napomohli právě v posledních volbách podporou stran VV a TOP 09, potřebují světlo na konci pomyslného politického tunelu. Platí, že bez práce nejsou koláče, nicméně naši spoluobčané očekávají zachování elementární spravedlnosti a slušnosti v naší společnosti. To je základ pro možný obrat v myšlení a chápání demokracie v ČR a ke zvýšení důvěryhodnosti v český systém politických stran. Je nutno odmítnout virtuální demokracii současných pravicových stran a nastolit skutečnou A tady musejí pomoci občané voliči svým tlakem na předčasné volby, kdy rozdělí svoji podporu těm, kterým nejvíce důvěřují. Bez této podpory k potřebným a očekávaným změnám nedojde.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu