Veřejný systém eCall neumožní sledování vozidel ani osob

Veřejný systém eCall neumožní sledování vozidel ani osob

02.12.2013 Europoslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele ve čtvrtek schválili první z návrhů, které mají umožnit zavedení systému eCall v celé EU od října roku 2015. Po hlasování následovala výměna názorů, kterou iniciovala zpravodajka nařízení o zavedení palubní jednotky eCall do vozidel, česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Cílem bylo prodiskutovat témata ochrany osobních údajů, připravenosti jednotlivých států a možnosti napojení systému na evropské navigační systémy EGNOS a Galileo.

Veřejný systém tísňového volání eCall přivolá posádce automobilu v případě dopravní nehody pomoc prostřednictvím linky 112 a záchranářům pošle přesnou polohu havarovaného vozu, včetně počtu připoutaných pasažérů. Systém, který bude fungovat v EU přeshraničně, má urychlit příjezd sanitek až o 50 % a významně tak snížit počet smrtelných a vážných zranění v silničním provozu. V první fázi má být eCall zaveden ve všech nových modelech osobních a lehkých užitkových vozidel, v dalších fázích se počítá s jeho rozšířením i na motocykly, velké nákladní automobily, autobusy a další.

Výměny názorů se účastnil Peter Hustinx, evropský supervizor pro ochranu osobních údajů, Andy Rooke, koordinátor pilotního projektu HeERO a Fiammetta Diani z evropské agentury GNSS. Peter Hustinx ve svém příspěvku upozornil na nutnost prevence lokalizace osob prostřednictvím komerčních systémů, které mohou být v budoucnu na eCall napojeny. Česká europoslankyně, Olga Sehnalová v debatě připomněla, že veřejný systém eCall bude založen na tzv. spící SIM kartě, kterou lze aktivovat pouze v případě vystřelení airbagů ve vozidle. „Jedná se o systém, který v žádném případě neumožňuje sledování vozidla, nezaznamenává průběžně jeho polohu a ani jej nelze aktivovat mimo automobil," řekla poslankyně. Ohledně případných komerčních služeb nad rámec bezpečnostního systému europoslankyně připomněla, že tyto by měly být pro spotřebitele vždy dobrovolné. „Je pouze na zákazníkovi, zda se rozhodne využít jakoukoliv privátní službu nad rámec bezpečnostního systému eCall. Pokud tak učiní, musí být seznámen se všemi jeho funkcemi a možnými dopady na ochranu osobních údajů, na což v návrhu pamatujeme," vysvětlila.

Andy Rooke hovořil o připravenosti jednotlivých zemí na zavedení systému eCall, který již několik let testuje pilotní projekt HeERO. Dle jeho slov je Česká republika jako jedna ze tří zemí plně připravena na zavedení této veřejné služby. ČR byla také mezi prvními devíti členskými státy, které se podílely na projektu od jeho počátku. V současné době probíhající druhé fázi projektu se připojilo dalších více než deset států.

Fiammetta Diani z agentury GNSS vysvětlila roli evropských navigačních systémů EGNOS a Galileo, které umožní zpřesnit lokalizaci nehody, a to zejména ve venkovských oblastech a v místech zastavěných vysokými budovami.

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele nyní projedná pozměňovací návrhy, hlasovat se o nich bude v lednu. Na plénum Evropského parlamentu se návrh nařízení, kterým je podmíněno zavedení služby eCall, dostane pravděpodobně v únoru.

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu