Veřejná služba v pojetí vládní koalice byla nucenou prací

Veřejná služba v pojetí vládní koalice byla nucenou prací

03.12.2012 Lze jen souhlasit s výrokem Ústavního soudu ČR, který zrušil institut veřejné služby. Za prvé proto, že každého nezaměstnaného řadil od svého počátku do role podezřelého ze zneužívání dávek a za druhé proto, že drtivá většina nezaměstnaných si svoji podporu v nezaměstnanosti již „předplatila“ svým sociálním pojištěním v době zaměstnání. A povinná veřejná služba v pojetí současné vládní koalice byla spíše nucenou prací, protože za ni nebyla poskytována žádná výhoda. Nehledě na skutečnost, že vedle toho existuje institut veřejně prospěšných prací.

ČSSD dlouhodobě kritizovala přístup vládní koalice k veřejné službě, jako nástroji na potlačení zneužívání dávek. Základním problémem totiž byl zánik motivační složky, která fungovala do minulého roku a která dávala šanci těm, kteří využívali institut veřejné služby proto, aby si přivydělali. Prostě musí platit, že kdo pracuje, musí se mít lépe než ten, kdo nepracuje a ten, kdo pracuje v rámci veřejné služby či veřejně prospěšné práce se musí mít lépe než ten, kdo se práci vyhýbá. A málokdo si uvědomoval,že veřejná služba zvýhodňovala ty podnikatelské subjekty, které službu využívaly a zároveň snižovala cenu lidské práce i počet řádných pracovních míst.

Základním problémem současné vlády je však její pojetí nezaměstnanosti, kdy podporu v nezaměstnanosti bere jako „dar“ těm, kteří nechtějí pracovat a zároveň čerpají dávky. Přitom vláda není schopna pochopit, že sociální politika má za úkol částečně napravit křivdy sociálního vyloučení, které hrozí kvůli selhání volného trhu i státu. Státu, který není schopen přijmout taková opatření, které by zvýšily zaměstnanost, a to zejména mladých lidí. Vláda naopak snížila a téměř zničila aktivní politiku v nezaměstnanosti, která je velmi úspěšná například v sousedním Rakousku a Německu.

Vláda, jejímž jejímiž jedinými opatřeními k posílení zaměstnanosti bylo snížení mezd ve státní správě a stop stav valorizaci minimální mzdy, ukázala, že není schopna řešit nezaměstnanost v zemi. Především proto, že pominula vliv domácí spotřeby na růst HDP a také skutečnost, že každý zaměstnanec by měl za svoji práci dostat adekvátní odměnu, která umožní důstojný život jemu a jeho rodině. Nezaměstnanost není nemoc, jak se nám snaží namluvit pravice, ale obrovský sociální problém, který si vyžaduje odpovědná řešení. Pouhým škrtáním dávek a neustálým vymýšlením útoků na lidská práva tento problém vláda nevyřeší.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu