Velká vládní lumpárna

Velká vládní lumpárna

21.02.2013 Zítra chce vláda podepsat smlouvy mezi církvemi a Českou republikou, které se týkají finančního vyrovnání a vycházejí ze zákona o církevních restitucích. Zvláštní a velmi podezřelý spěch. Původně platilo, že do konce března měly být teprve návrhy smluv, smlouvy měly být podepsány do 30. září. Teď takové zrychlení! Navzdory tomu, že u Ústavního soudu leží ústavní stížnosti, které soud ještě neprojednal.

V článku 25 ústavní stížnosti, kterou podala ČSSD, dokonce tvrdíme, že naše ústava nezakládá žádné oprávnění pro vládu k uzavírání soukromoprávních smluv s právnickými osobami soukromého práva ohledně majetku státu. V naší stížnosti říkáme, že ústava neumožňuje vládě provádění zákona formou soukromoprávní smlouvy s normativními účinky. Spatřujeme v tom rozpor s článkem 78 Ústavy ČR. Ale to je jen jedna z mnoha výhrad, které zvedáme vůči přijatému zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi. Místo toho, aby vláda vyčkala stanoviska Ústavního soudu, tak se naopak rozhodla rychle jednat. Jako by chtěla Ústavní soud předejít a nechtěla znát výsledek. Možná dokonce vláda má nějaké informace a bojí se, co Ústavní soud řekne!

My jsme ale žádali o přednostní projednání těchto stížností a předpokládáme poměrně rychlé rozhodnutí Ústavního soudu - které ovšem, pokud v pátek budou smlouvy podepsány, bude prakticky k ničemu.

Pokud budou totiž uzavřeny smlouvy způsobem, který vláda připravuje, nebude možné od nich už v budoucnosti odstoupit, budou nevypověditelné. Bude vymalováno - finito! Nikdo s tím už nic neudělá! Právě proto byl čas až do září. Šlo také o to, obsah smluv důkladně prověřit, nezavázat stát k něčemu, co pak bude těžké brát zpět. Doufali jsme, že Ústavní soud těmto smlouvám zabrání, ale když ne, tak že se bude postupovat maximálně pečlivě a obezřetně. Předpokládali jsme, že opozice bude s podobou smluv seznámena. Teď je situace taková, že mají být zítra podepsány, a my o nich nevíme nic. Smlouvy s církvemi zítra nepůjde měnit bez souhlasu obou smluvních stran. 

Odpovědnost za možné ztráty obrovského rozsahu padá na tuhle vládu, ale řešit to budou vlády příští a platit občané. Ústavní soud je vyřazen ze hry. Tahle se chová Nečasova vláda, která ve všem, co dělá, slouží byznysu. A řídí se pravidlem: Když jde o byznys, musí ústava a zákony stranou. Takto se chová u církevních restitucí, stejně jako u sKaret nebo u reformy úřadů práce. Tohle zrychlené uzavírání smluv s církvemi je pořádná lumpárna.

 

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • Místopředseda ČSSD a Poslanecké sněmovny
  • Stínový ministr zahraničních věcí