Ve Zlínském kraji bylo modernizováno 133 kilometrů silnic

Ve Zlínském kraji bylo modernizováno 133 kilometrů silnic

18.10.2016 Spolufinancování silničních staveb z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava v letech 2007–2015 je uzavřeno a Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) může bilancovat.

S pomocí Evropské unie bylo modernizováno 133 kilometrů silnic II. a III. třídy, region pro tento účel čerpal téměř 2,5 miliardy korun evropských dotací.

Díky evropským dotacím mohly být cíleně podporovány projekty na území Olomouckého a Zlínského kraje. Celkový objem proplacených dotací dosahuje téměř 18,5 miliardy korun. Na modernizaci silnic II. a III. třídy a souběžné místní komunikace s realizací do konce roku 2015 bylo připraveno 163 projektů. Příjemcem, který předložil nejvyšší počet projektových žádostí a vyčerpal nejvyšší objem dotací, se stalo Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace kraje.

„Zúčastnili jsme se všech jedenácti výzev, které byly vypsány pro krajskou dopravní infrastrukturu v období od října roku 2007 až po březen 2015. Naše projekty jsme zaměřili především na modernizaci důležitých dopravních tahů na silnicích II. třídy. Nevyhýbali jsme se ani rekonstrukcím a stavebním úpravám v obcích a městech. Opravovali jsme nebo stavěli nové mosty, odstraňovali jsme bodové závady – budovali okružní křižovatky a zpomalovací ostrůvky. Postavili jsme i několik kilometrů zcela nových silnic,“ říká ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Hlavním cílem v oblasti dopravy bylo zlepšit efektivitu a bezpečnost dopravní infrastruktury ve vlastnictví krajů.

Statistika pro Zlínský kraj:
• bylo realizováno 69 projektů (staveb),
• bylo modernizováno 133 kilometrů silnic,
• opraveno nebo nově postaveno bylo 42 mostů,
• vznikly 2 nové silniční úseky v délce 4,3 km,
• bylo vybudováno 5 okružních křižovatek,
• realizační cena těchto staveb činila 3,062 miliardy korun (vč. DPH),
• z dotací EU bylo čerpáno 2,471 miliardy korun,
• podíl dotace představuje 81 procent nákladů.

„Takto velké množství staveb se podařilo zrealizovat jen díky velmi kvalitně odvedené práci a úzké spolupráci pracovních úseků ŘSZK. Postupovaly koordinovaně ve všech fázích staveb – od schvalování investičních záměrů, přípravy dokumentací a projektových žádostí, přes vypsání veřejných zakázek, uzavírání smluvních vztahů, vykonávání dozoru na stavbách a nakonec i při proplacení stovek faktur a dokončení majetkoprávních vypořádání. K úspěšné realizaci všech staveb samozřejmě přispěla i finanční spoluúčast Zlínského kraje ve výši 600 milionů korun,“ dodává ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Pro Zlínskénovinky.cz, Bc. Jan Vandík DiS, Krajský úřad Zlínského kraje.

(lh,zlínskénovinky.cz,foto Krajský úřad Zlínského kraje)

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR