Ve zdravotnictví narůstá nejistota. A bude hůře.

Ve zdravotnictví narůstá nejistota. A bude hůře.

12.07.2012 Nepochybně není jedno, které nemocnice, oddělení či lůžka zaniknou a která budou nově preferována. V ČR máme nejméně čtyři skupiny zřizovatelů nemocnic.

Nejde ani tak o to, zda v souvislosti s nově uzavíranými smlouvami nemocnic a pojišťoven skončí nejvýše desítka nemocnic, jak říká náměstek ministra Nosek, nebo několik desítek nemocnic, jak říkají odboráři, zda dojde k redukci ředitelem VZP Horákem inzerovaných deseti tisíc lůžek nebo půjde o číslo nižší a spíše o změnu jejich struktury podle potřebnosti, jak pravil pan ministr Heger.

Jde o to, že celý proces zůstává chaotický a pod pokličkou se vaří představy různé. Zmatené a potemnělé prostředí bude svědčit jen novým neefektivitám, novým nespravedlnostem i korupčním darebnostem. Systém plateb DRG měl ceny zdravotní péče srovnat, namísto toho zavádí nové neprůhledné koeficienty těm či oněm, a to velmi neveřejně. Nepochybně není jedno, které nemocnice, oddělení či lůžka zaniknou a která budou nově preferována. V ČR máme nejméně čtyři skupiny zřizovatelů nemocnic – ministerstvo zdravotnictví, kraje, města a soukromé majitele či majetkové řetězce. Brzy prý přibude zřizovatelský druh pátý, neziskové univerzitní nemocnice, dosud fakultní, což je velmi významný segment specializované medicíny, potřebný navíc i k výchově zdravotníků.

Máme několik pojišťoven, prý si konkurujících, různě se však domlouvajících, případně různě fúzovaných. Máme však jedno povinné zdravotní pojištění. Máme také jednu populaci občanů a jedno teritorium, obé podobné jako za Habsburků. A máme také zkušenost s permanentními nedohodami pojišťoven a tradičních nemocnic, naopak s tichými dohodami o vzniku nových a zbytných provozů i v době deklarované redukce. Máme zkušenost se strukturovaným zdravotnictvím z dřívějších dob i z nových konceptů v EU, ale také se zdravotnictvím zcela nestrukturovaným ze současnosti. Česká verze působení trhu ve zdravotnictví pouze ukázala, že jeho smyslem je především, co kde utrhnout, a teď prý i co zatrhnout.

Trvejme na transparentním programu a pravidlech těchto změn, na součinnosti zřizovatelů při stanovení základní sítě nezbytných nemocnic a zdravotnických zařízení, a to v zájmu stability nyní rozbíjeného systému zdravotnictví v ČR. Není to námět pro zájmovou činnost ve volných chvílích. Je to striktní požadavek na plnění základních povinnosti správců veřejných prostředků před očima veřejnosti!

 

prof. MUDr. Jan Žaloudík CSc.

  • Člen Senátorského klubu