Valašské speciálněpedagogické dny

 Valašské speciálněpedagogické dny

17.10.2016 Valašské speciálněpedagogické dny se uskutečnily na ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Součástí byla i prohlídka výukových prostor.

Poslanec Petr Kořenek se seznámil i se zázemím pracoviště speciálně pedagogického centra. Schůzka zástupců škol s poslancem se nesla v duchu dopadů společného vzdělávání na speciální školství i na poradenský systém.

"Se závěry setkání seznámím paní ministryní," slíbil poslanec na závěr jednání.

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR