Ústavně-právní výbor Posl.sněmovny projedná již zítra dvě návrhy novel z dílny ČSSD-novelu trestního zákoníku, která má zamezit nelegálnímu špehování a novelu občanského zákoníku, jež více ochrání

Ústavně-právní výbor Posl.sněmovny projedná již zítra dvě návrhy novel z dílny ČSSD-novelu trestního zákoníku, která má zamezit nelegálnímu špehování a novelu občanského zákoníku, jež více ochrání

Ústavně-právní výbor Posl.sněmovny projedná již zítra dvě návrhy novel z dílny ČSSD-novelu trestního zákoníku, která má zamezit nelegálnímu špehování a novelu občanského zákoníku, jež více ochrání

Novela trestního zákoníku má zavést nový trestný čin – nedovolené sledování.

„Není přijatelné, aby lidé v naší zemi byli sledováni, odposloucháváni a filmováni bez odpovídající hrozby pro ty, kteří to činí. Takové sledování je nejen hrubým zásahem do soukromí, ale především může sloužit k vydírání sledovaných či nátlaku na ně,“ uvádí k novele jeden z předkladatelů, poslanec a předseda Poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc.

Současná úprava trestního zákoníku tyto případy nijak nepostihuje. Zároveň je potřeba dodat, že státní orgány včetně policie potřebují k podobným úkonům souhlas soudce, a to jen v případě, kdy jde o podezření ze spáchání trestného činu. Sociální demokracie je přesvědčena, že by bylo absurdní, pokud by soukromé osoby a bezpečnostní agentury mohly konat více než státní orgány ve veřejném zájmu a souhlasem soudu.

„Naše novela trestního zákoníku obsahuje vložení paragrafu 180a, který nese název „nedovolené sledování“. Ten by měl postihnout situace, kdy někdo neoprávněně a v rozporu s veřejným zájmem získává poznatky o jiných osobách nebo jejich majetku, a to za využití elektronického nebo jiného technického zařízení sloužícího k pořizování audiovizuálního či zvukového záznamu. V takových případech by bylo nově možné uložit trest ve výši až jednoho roku odnětí svobody, popřípadě uložit zákaz činnosti,“ dodává Jeroným Tejc.

Druhý návrh poslanců ČSSD je novela občanského zákoníku, která má za cíl více ochránit spotřebitele, zejména při uzavírání spotřebitelských smluv mimo prostory obvyklé k podnikání, tedy například na nejrůznějších předváděcích akcích či u spotřebitelů přímo doma. V současné chvíli mnozí obchodníci při takovémto prodeji zneužívají zákonnou výjimku v ustanovení § 57 odst. 1 občanského zákoníku a nechávají spotřebitele přímo ve smlouvě nebo v samostatné listině podepisovat prohlášení o tom, že si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.

„Cílem úpravy, navrhované ČSSD, je proto zamezit této nekalé praxi obchodníků a naopak posílit práva spotřebitelů tak, aby měli jistotu, že v případě odstoupení od smlouvy při takovémto druhu nákupu, realizované v zákonné 14ti denní lhůtě, bude toto odstoupení platné a že soud jejich návrhu na vrácení kupní ceny vyhoví. V současné chvíli musí spotřebitelé například složitě dokazovat to, že smlouvu skutečně uzavírali mimo prostory dodavatele, což považuji za nepřijatelné,“ podotýká k této úpravě Jeroným Tejc.

ČSSD věří, že tyto legislativní návrhy, které mají za cíl více chránit občany naší země, poslanci podpoří napříč politickým spektrem.

Plné znění návrhu ČSSD na novelu trestního zákoníku

Plné znění návrhu ČSSD na novelu občanského zákoníku