Úroveň a dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb se pod krajským vedením ČSSD neustále zvyšuje

Úroveň a dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb se pod krajským vedením ČSSD neustále zvyšuje

Krajům se podařilo v oblasti zdravotnictví v posledních letech výrazně uspořit, a to bez dopadů na kvalitu nebo dostupnost a především bez zvyšování spoluúčasti pacientů, jak prosazuje současná vláda. Tento přístup zůstává prioritou také pro příští volební období. „Jasným cílem sociální demokracie je udržení dostupné a kvalitní zdravotní péče v maximálním rozsahu pro všechny občany regionu, a to i přes obrovský tlak na rušení lůžek. Věříme, že přístup občanů ke kvalitní zdravotní péči je jedno z klíčových práv všech,“ zdůraznil na Bilanční konferenci – Výsledky a perspektiva krajů v Plzni hejtman Kraje Vysočiny Jiří Běhounek, který je lídrem kandidátky Kraje Vysočiny ČSSD i pro nadcházející krajské volby.

Jednotlivé kraje složitě zajišťují dostupnost služeb a zároveň dbají na co nejrychlejší zlepšování kvality veškeré péče. Bojují proti omezení dostupnosti zdravotní péče a další privatizaci krajské sítě nemocnic. A to vše za situace, kdy je zodpovědnost za vybrané služby, například ohledání zemřelých, lékařskou pohotovostní službu, přenášena na jejich rozpočet.  Kraje investují miliardy korun do modernizace zdravotnických zařízení, výstavby nových pavilonů, vybavení a zdravotnické záchranné služby. Investice do zdravotnictví jsou jedním z hlavních pilířů vlád všech krajů sociální demokracie. Ty se zároveň  snaží udržovat vysokou úroveň lékařské péče podporou zdravotnického personálu, například formou stipendií pro mladé lékaře. „Spolupráce v krajích v rámci rozvoje zdravotnictví i sociální péče je velmi dobrá, ve všech krajích fungují krajské tripartity, kde máme možnost řešit naše představy o fungování. Věřím, že do budoucna se bude ale  spolupráce ještě dále zitenzivňovat,“ řekla na konferenci předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

Hlavním cílem krajů pro nadcházející volební období je tak zajistit dostatečné financování zdravotnictví. Krajské nemocnice, stejně jako i další zdravotnická zařízení, se v letošním roce potýkají se snížením úhrad od pojišťoven, které přinesla úhradová vyhláška pro rok 2012. Úhrady za poskytnutou péči v záčátku letošního roku nedosahují ani průměru stejného období roku 2011 a nemocnice tak nemají finanční prostředky na zvýšení platů, pokrytí zvýšení sazby DPH, ani na ostatní rostoucí náklady, jako neustále rostoucí ceny energií.

Cestu ke stabilizaci financování přitom ČSSD vidí například v odstranění chyb v lékové politice, propojení řízení medicíny na celostátní úrovni s organizačním řízením zdravotnictví v regionech nebo rozvoji elektronizace zdravotnictví. „Nesmíme zapomenout také zefektivňování systému vzdělávání zdravotnických pracovníků a sjednocení jejich odměňování tak, abychom zajistili v krajských zdravotnických zařízeních dostatek kvalitního a dobře motivovaného personálu,“ doplňuje Jiří Běhounek.

Problematické je v současnosti také financování veškeré sociální péče. Stát o sociální služby nemá zájem a kraje tam musí tento nedostatek eliminovat. Sociální systém kraje v loňském roce dotovaly téměř 3 miliardami korun z vlastních rozpočtů, o tři roky dřív přitom dofinancovávaly kraje pod vládou ODS pouze 1,2 miliardy. Přesto sociální demokracie věří, že všichni mají právo na důstojný život v každé životní situaci a plánuje v krajích pokračovat ve výstavbě a rekonstrukcích domovů pro seniory nebo chráněných bydlení.