Univerzitní nemocnice – velký hazard

Univerzitní nemocnice – velký hazard

14.05.2013 Náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek se v článku Komu nevoní univerzitní nemocnice (Právo 29. 4.) snažil přesvědčit čtenáře, že návrh zákona, který má přeměnit fakultní nemocnice na tzv. nemocnice univerzitní, řeší v podstatě všechny klíčové problémy jejich dnešního fungování.

A kromě toho každý, kdo s tímto záměrem nesouhlasí, chce „zabránit odpolitizování nemocnic, které povede k jejich odpovědnému a kompetentnímu řízení“.


Ani já s přeměnou fakultních nemocnic na univerzitní nesouhlasím. Domnívám se, že jde o hazard, který může ohrozit fungování jediné celostátní nemocniční sítě, jež zajišťuje pro občany přístup k té nejsložitější a také nejdražší zdravotní péči.


Návrh zákona o jejich přeměně na univerzitní nemocnice není jen kosmetickou úpravou názvu, ale zcela zásadní změnou, která spočívá v tom, že stát ztratí na jejich řízení rozhodující vliv!


V jejich správní radě bude mít stát jen čtyři zástupce z devíti. Dojde také k převodu zhruba stomiliardového státního majetku, který spravují fakultní nemocnice, na nově zřízené a už nestátní univerzitní nemocnice.


Konečný návrh, který ministerstvo předkládá, ale nevyřešil ani náznakem klíčové problémy fakultních nemocnic: zdvojené úvazky zaměstnanců a vícezdrojové financování. Co tedy nakonec zbylo? Odstátnění!


Kdo zaručí, že jejich hospodaření nakonec neskončí stamiliónovými až miliardovými ztrátami, jež ohrozí samotnou existenci těchto institucí? Kdo pak bude nemocnice zachraňovat? Univerzity, které mají mít ve správní radě stejný menšinový podíl jako stát? Asi těžko. Neskončí to náhodou tak, že je bude finančně zachraňovat zase onen nemilovaný stát, pokud nebude chtít riskovat zhroucení klíčových zdravotních služeb?


Zastánci změny uvádějí jako zásadní argument odpolitizování řízení fakultních nemocnic. Nemám sice pocit, že by jejich nynější řízení bylo nějak extrémně politizováno. Ale budiž. Nicméně boj o vliv nad nemocnicemi nezmizí, jen se přesune do jejich správních rad. Můžeme pak po čase vzpomínat na řízení státem jako na staré zlaté časy…


Ústava garantuje našim občanům kvalitní a dostupnou zdravotní péči. Pokud má stát této své povinnosti dostát, potřebuje k tomu mít i nástroje. Jedním z posledních jsou právě jím řízené fakultní nemocnice. Zákon o univerzitních nemocnicích považuji za riskantní krok do neznáma. Prakticky všechny nejdůležitější nemocnice v zemi se tak stávají součástí experimentu s jejich majetkem, znalostmi a posláním.

Zdroj: Právo (14. 5. 2013)

 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

  • stínový ministr zdravotnictví