Ukončeme Hegerovu ruskou ruletu s dětskými pacienty!

Ukončeme Hegerovu ruskou ruletu s dětskými pacienty!

Ruskou ruletu, kterou rozehrál s dětskými pacienty ministr Heger, je potřeba co nejdříve ukončit. Požadavek nového Hegerova zákona, vyžadující souhlas obou rodičů k léčebnému zákroku u dítěte, může v konkrétních případech ohrozit zdraví a život dítěte. To vše doprovází fakt, že zákon často staví do naprosto neřešitelných situací jak rodiče, který má dítě svěřeno do péče, tak ošetřujícího lékaře či lékařku.

Je třeba připomenout smutný fakt, že je dnes každé druhé manželství rozvedeno a velká část dětí se tak rodí mimo manželství. Téměř polovina dětí tak nežije v jedné domácnosti s oběma svými biologickými rodiči a požadavek na souhlas obou rodičů je proto mnohdy těžko splnitelný. Navíc je v zákoně stanoven velmi vágně. Podpis nemusí být ověřen, není být přesně stanoveno, zda souhlas musí dát biologický rodič, a zda tento fakt musí lékař zkoumat např. podle rodného listu dítěte. Ani není v zákoně stanoveno, jak má lékař postupovat, pokud není u dítěte uveden otec. Na druhé straně je zákon bičem na lékaře, kterým za porušení stanoví sankci ve výši až milionu korun.

Za tímto chaosem lze tušit lobby stejné skupiny, která prosazovala povinnou střídavou péči po rozvodech. Chybný zákon, doslova proválcovaný vládní koalicí do právního řádu, dělá nejen z dětí, ale i z lékařů rukojmí v bojích mezi rodiči, zavádí nesmyslnou byrokracii a především ohrožuje zdraví dětských pacientů.  

Je pro mě jen stěží představitelná situace, kdy před nutným ošetřením nemocného dítěte musí předcházet úředničina, shánění podpisů či souhlasů. Je to nepřijatelné vítězství hydry byrokracie nad lidskou přirozeností, city, humanitou. Je v bytostném zájmu pacientů, aby lékař léčil, jak nejlépe dokáže a nebyl svazován a sankcionován hloupými nařízeními současné vlády.  

Se Svazem pacientů ČR připravujeme proto návrh zákona o právech pacientů a zdravotníků, který by měl napravit i tuto fatální chybu, způsobenou mixem ideologie a ignorantství současné vládní kolice.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum