Uctili památku Josefa Valčíka

Uctili památku Josefa Valčíka

17.06.2014 Pietní akt k uctění památky Josefa Valčíka při příležitosti 100. výročí jeho narození proběhl dnes odpoledne v Otrokovicích.

Zlínský kraj reprezentoval hejtman Stanislav Mišák, kterého v delegaci doprovodil starosta Otrokovic Jaroslav Budek, další představitelé města a 1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková. Pietního aktu se zúčastnila také žijící příbuzná pana Valčíka, paní Tkadlecová z Křekova u Valašských Klobouk.

Součástí dnešní události bylo také předání Pamětních medailí plk. I.M. Josefa Valčíka pplk. Františku Lejskovi, za mimořádné zásluhy na vzniku a činnosti klubů výsadkových veteránů, a městu Otrokovice za zachovávání památky Josefa Valčíka a za připomínání jeho hrdinství, vlasteneckého přesvědčení a statečnosti, která jej dovedla až k položení života.

Pplk. František Lejsek sloužil u 7. výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově od roku 1961 do roku 1969 jako staršina roty. V roce 1969 byl pluk převelen do Prostějova. Zde pplk. Lejsek vykonával funkci velitele SHPz, velitele čety, roty, náčelníka štábu a velitele praporu. V roce 1991 byl zakladatelem Klubu výsadkových veteránů v Prostějově. Z této pozice byl v roce 1994 iniciátorem vzniku Klubu výsadkových veteránů v Holešově, zároveň poradcem předsedy tohoto klubu a tuto pozici vykonává do současné doby. Nejvýznamnější akcí, kterou spoluorganizoval s Klubem výsadkových veteránů v Holešově, byla výstava o 7. výsadkovém pluku zvláštního určení v zámku Holešov. Pplk. Lejsek provádí besedy a přednášky na základních a středních školách v Holešově o výsadkovém vojsku, jeho válečných i poválečných tradicích. V současné době je spoluorganizátorem a zakladatelem muzea na policejní škole v Holešově o 7. výsadkovém pluku zvláštního určení kde provádí přípravu expozic tohoto muzea. Je hlavním organizátorem setkání všech bývalých příslušníků 7. výsadkového pluku zvláštního určení z České i Slovenské republiky.

Josef Valčík (narozen 2. listopadu 1914 ve Smolině u Valašských Klobouk, zemřel 18. června 1942 v Praze) byl československý voják, příslušník protinacistického odboje během okupace Československa a příslušník výsadkové skupiny Silver A. Spolupracoval také se členy výsadku Anthropoid Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, s nimiž provedl atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. V roce 2002 byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka. Na památku jeho statečného činu mu byl 17. listopadu 1995 v areálu podniku TOMA a.s. Otrokovice odhalen pomník – místo pietních vzpomínek. Josef Valčík nastoupil 1. října 1936 základní vojenskou službu v Jičíně, během níž získal hodnost četaře. V období po Mnichovské dohodě se jeho pluk přesunul do oblasti Krkonoš. Po okupaci Čech a Moravy německými vojsky 15. března 1939 byl propuštěn z armády a 22. března nastoupil znovu jako koželuh do Otrokovic. Do práce přišel naposledy 11. srpna 1939. Poté uprchl přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko, Sýrii a Egypt. V roce 1940 se dostal do Francie. Ve městě Agde byl 6. března prezentován do československé zahraniční armády. Po absolvování školy pro rotmistry byl 27. září 1940 jmenován výkonným rotmistrem 1. roty. V roce 1941 se dobrovolně přihlásil k plnění úkolů v okupovaném Československu, a proto byl zařazen do speciálních přípravných kurzů. Komplexní výcvik byl ukončen 22. října 1941, během něhož byl vybrán do výsadku Silver A. Jeho kolegy byli velitel skupiny nadporučík Alfréd Bartoš a telegrafista, svobodník Jiří Potůček. Koncem roku 1941 se vrátil jako člen výsadku vlasti a podílel se na přípravě atentátu na Heydricha. Po jeho úspěšném provedení 27. května 1942 parašutisty Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem se ukryl s ostatními bojovníky v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kde padl hrdinskou smrtí 18. června 1942. Během následujícího nacistického běsnění bylo 14 členů jeho rodiny zatčeno gestapem transportováno do koncentračního tábora Mauthausen, kde bylo 13 z nich popraveno ihned, těhotná sestra byla od rodiny oddělena a popravena až po porodu syna. Všem popraveným členům rodiny byl po válce udělen Československý válečný kříž. V rodné Smolině stojí pomník Josefu Valčíkovi a jeho nejbližším.

Fotogalerie

 

Zdroj: Zlínský kraj

Foto: František Dolejš