Úcta k našim seniorům se vyplatí

Úcta k našim seniorům se vyplatí

19.09.2013 Vzpomínám si na velmi nechutný předvolební spot v roce 2010 s názvem Přemluv bábu. Jasně charakterizoval pozici současné české pravice vůči seniorům. Však nemusíme chodit daleko, abychom se rozpomenuli na kroky vlády P.Nečase a M.Kalouska proti naší nejstarší generaci. Prosazením druhého pilíře důchodové reformy pravice snížila solidaritu ve společnosti, ale zejména vyvedla z průběžného penzijního systému miliardy korun. Kromě toho pravice snížila reálné důchody a navýšila DPH na léky, potraviny a energie. A to bez ohledu na pokles životní úrovně těch nejstarších.

ČSSD si uvědomuje, že prodlužování střední délky života společně s nízkou porodností vede ke stárnutí české společnosti. Ale nelze toto řešit na úkor těch nejpotřebnějších, zejména zdravotně postižených či lidí v tísni. Sociální demokraté cítí, že nejvíce ohroženými sociálním vyloučením jsou samostatně žijící důchodci a rodiny s dětmi. Proto je nutno řešit problémy současně, a to nejen zajištěním efektivních sociálních služeb, návratem k pravidelnému zvyšování důchodů či změnou podmínek pro přiznávání invalidních důchodů. Vždyť nejlepší důchodovou reformou je podpora rodin s dětmi, a proto jsou investice do mladé generace zároveň investicemi do budoucnosti celé společnosti.

Posílení třetího pilíře penzijní reformy, zrušení druhého pilíře a zvýšení zaměstnanosti je cesta ke stabilizaci důchodového systému. K tomu je nutno snížit DPH na léky a základní potraviny, regulovat ceny energií, přijmout zákon o sociálním bydlení a podpořit celoživotní vzdělávání a aktivitu našich seniorů. Sociální systém musí být zaměřen svými službami na pomoc potřebným, a nikoliv na škrty v sociálních dávkách. Důležitou složkou je i úcta mladé generace ke svým rodičům a prarodičům a pomoc rodiny při zajišťování základních potřeb seniorům. Budování solidární a spravedlivé společnosti je cílem sociální demokracie. Bez této vize nemohou a nebudou řešeny základní problémy dneška, ať je to nezaměstnanost či nedostatek financí ve veřejných službách, jako je zdravotnictví či sociální pomoc.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Kandidát do Poslanecké sněmovny ČR za Zlínský kraj