Trest se odkládá

Trest se odkládá

13.06.2014 Vláda Petra Nečase předložila 10. října 2012 do Poslanecké sněmovny návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, zvaný též finanční ústava. Zákon navrhoval řadu opatření pro případ, že veřejný dluh překročí určitý limit.

Například při růstu dluhu nad 45 procent mělo dojít ke zmrazení platů ve veřejném sektoru, k omezení růstu starobních důchodů, ale i k poklesu platů ústavních činitelů. V současné době veřejný dluh u nás činí skoro 47 procent HDP, zmíněná opatření by tedy již vstoupila v platnost.

Současná vláda předložila velmi podobný návrh, ovšem s tou změnou, že dluhová brzda bude uvedena do chodu, překročíli veřejný dluh 55 procent HDP.

Je jistě dobrá zpráva pro zaměstnance veřejného sektoru i pro seniory, že budou potrestáni nikoliv už letos, ale až o něco později.

Od trestu je dělí ještě nějakých osm procent. Nečasově vládě stačily k tomu, aby veřejný dluh poskočil o osm procent, pouhé dva roky 2011 a 2012.

Předpokládejme, že současná vláda bude úspornější, než byla „úsporná vláda" Petra Nečase. Postih za špatné hospodaření státu, krajů a obcí pak dopadne na zaměstnance i důchodce třeba až za tři či čtyři roky.

I přes tuto velkou úlevu, kterou voliči jistě ocení, však základní problém zůstává. Proč mají být postiženi právě oni? Skutečně roste zadlužení státu a dalších institucí primárně kvůli tomu, že zaměstnanci si žijí nad poměry a senioři nevědí co s penězi? Může kterákoliv ze tří stran současné vlády takovou tezi obhájit?

A pokud roste dluh z jiného důvodu, proč to mají odskákat právě ti, kteří se nemohou bránit? Nemáme rostoucí dluh například proto, že byly až příliš sníženy daně těm nejbohatším a velkým firmám? Nemělo by se při překročení 55procentní hranice uvažovat spíš o zvýšení daní z velkých majetků a vysokých příjmů?

Není to tak dávno, co jsme byli tehdejšími opozičními politiky ubezpečováni, že k vyrovnanému rozpočtu se nelze proškrtat. Když se z nich stali politici vládní, zdá se, že se proškrtat chtějí. Pokud je nezachrání hospodářské oživení, hodlají tak učinit jen o něco později, než měla v úmyslu Nečasova vláda.

Zdroj: Právo (13.6.2014)

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  • sociolog, filozof, publicista, environmentalista