Těžká volba

Těžká volba

11.06.2015 Evropský parlament se chystá přijmout další rezoluci tvrdě odsuzující Rusko a jeho údajně imperiální počínání. V rozpravě, která předchází hlasování, zaujala naprostá většina řečníků tvrdě protiruské postoje. Kritiku Ruska doprovázeli poukazem na své vlastní demokratické názory a odkazem na nejvyšší evropské hodnoty, které zpravidla z důvodu nedostatku času blíže nespecifikovali.

Řada diskutujících přitom použila argumentaci, která jejich jinak bravurní řečnická vystoupení poněkud znehodnocovala. Někteří uváděli, že mají veškeré sympatie pro ruský národ a ruský lid. Právě proto je třeba přijímat opatření, která povedou ke změně režimu v Rusku, což bude ve prospěch právě ruského lidu.

Taková argumentace je tak trochu povědomá. Už zase jsou tady vševědoucí, kteří jediní vědí, co je pro ty druhé dobré a správné. Rusko si ve volbách, jejichž demokratičnost nebyla nikým zpochybněna, zvolilo někoho, kdo se nám, patentovaným demokratům, nelíbí. Proto je třeba přijmout zvenčí opatření, která poměry zvrátí způsobem, jenž bude vyhovovat nám.

Jiná skupinka řečníků z téhož tábora byla ještě zajímavější. Tvrdili, že každý, kdo hlasuje jinak než oni, prozrazuje sám na sebe, že je pod vlivem Putinovy propagandy. Tímto trikem jako by si chtěli zajistit jednomyslnost hlasování, což je pro rozené demokraty patrně ta ze všeho úplně nejvyšší hodnota.

Vedení ruské reprezentace u Evropského parlamentu byl zakázán vstup do parlamentu, přičemž jsme byli ujištěni, že dialog s Ruskem bude pokračovat. Ovšem prozatím bez ruské strany.

Takže když to shrneme: Rusko je obviňováno ze zasahování do vnitřních věcí svého souseda, což je nepřípustné, protože uvažovat lze pouze o zasahování do vnitřních věcí Ruska. Z demokratického cítění se vyznávají lidé, kteří kvalifikují jakýkoliv jiný názor, než mají oni sami, jako nebezpečný prvek podkopávající demokracii. Podporujeme dialog, kterého se tak jaksi z technických důvodů zúčastní pouze jedna strana.

Při zvážení všech okolností lze říci jen jedno. Až dojde ke hlasování o této deklaraci, bude to i pro ty, kdo nejsou Putinem zrovna nadšeni, věru těžká volba.

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  • sociolog, filozof, publicista, environmentalista