Svátek práce poněkud jinak

Svátek práce poněkud jinak

29.04.2015 Blíží se První máj, který se na celém světě slaví jako Svátek práce. V České republice se tento mezinárodní den snažila pravice diskreditovat, a proto v současnosti jej slaví pouze levicové strany. Nicméně tato oslava je spíše společenskou událostí, kterou si připomínáme politický boj za práva pracujících.

Před nedávnem jsem dostal zajímavou otázku od mého dlouholetého přítele z Labour party. Ta zněla, kolik tisíc lidí se v naší zemi účastní demonstrací u příležitosti této události. Sice jsem nejprve nechápal, proč hovoří o demonstracích, ale pak jsem dotaz pochopil. On totiž Svátek práce je z pohledu zavedených demokracií poněkud jiný než ten pohled z naší země.

Ukazuje se, že současná společnost má obrovské problémy na které je nutno poukazovat a které je potřeba řešit. Nejde jen o vysokou nezaměstnanost v celé Evropě, která je obrovským problémem sociálním a má negativní dopady na sociální a zdravotní systémy. Jde i o vztah široké veřejnosti vůči minoritám, zdravotně postiženým či seniorům. Existují i pracovně právní problémy, kdy zaměstnanci tahají za pomyslný kratší konec provazu a v mnoha případech se rozhodují pod tíhou strachu ze ztráty zaměstnání. Pravice dlouhodobě tyto problémy nejen podceňovala, ale zejména je nebyla ochotna a zejména schopna řešit. Proto je důležité se těmito problémy zabývat.

Současná vláda zdědila po svých předchůdcích mimo jiné destrukci sociálního systému, snahu o privatizaci sociálního státu včetně jeho veřejných služeb a zejména omezení solidarity ve společnosti. A právě spravedlivější rozdělování národního bohatství může vést k pozitivnímu řešení problémů, které se nenacházejí pouze v naší společnosti, ale také v ostatních zemích Evropské unie. Proto je důležité, aby oslava práce se stala i možností zamyslet se nad celkovou soudržností společnosti a skutečnou mírou solidarity s nemocnými, osamělými lidmi či staršími spoluobčany.
A je odpovědností především politické reprezentace přijmout taková pravidla, která by soudržnost podporovala a zároveň omezovala sociální vyloučení našich spoluobčanů.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR