Strach je skvělá politická karta. Ale nebezpečná

Strach je skvělá politická karta. Ale nebezpečná

12.02.2015 Zhoršená bezpečnostní a politická situace ve světě nahrává řadě politiků, pro něž se stávají tato témata cestou k jejich zviditelnění. Připomenu například hrůzné činy příslušníků ISIS ( touto zkratkou dnes nemyslím řeckou podobu jména staroegyptské bohyně Eset, ale Islámský stát v Iráku a Sýrii), které mimo jiné způsobily obrovskou humanitární katastrofu, lidské strádání a obrovský exodus z těchto krutě postižených zemích.

Nelegální migrace začala ohrožovat jižní křídlo Evropské unie, zejména z důvodů ekonomických a bezpečnostních. Existuje sice požadavek Evropské komise na solidární „migrační kvóty“, ale ty česká vláda logicky odmítla.

A humanitární pomoc několika desítkám syrských uprchlíků nemůže jakýmkoliv způsobem zhoršit bezpečnost naší země, tak jako naše dlouholetá podpora mezinárodnímu boji proti terorismu.

Přesto řada opozičních stran vycítila nelegální migraci a teroristické útoky v Paříži jako vhodné téma pro zlepšení své voličské přízně. V řadě případů několik nezodpovědných politiků dokonce zneužilo situaci k vyvolání strachu z islámu uvnitř široké veřejnosti. Tato nebezpečná hra nejen zvýšila napětí v naší společnosti a zasela semínka náboženské i národnostní nesnášenlivosti, ale zároveň zhoršila pozici České republiky na mezinárodní úrovni. Přispěla i k ekonomickým škodám, které vznikly v zahraničním obchodě v důsledku nezodpovědně vedené kampaně. Přitom naše země měla a má velmi dobré vztahy s řadou arabských a muslimských zemí. A jedna z nich, Turecko, je dlouholetým členem Severoatlantické aliance.

Ale můžeme se podívat do nedávné minulosti, kdy například M.Kalousek z TOP 09 rozesílal před volbami „dluhové“ složenky, kterými vystrašil občany země. Mimochodem právě strašení vysokým zadlužením země a zejména „podobností“ s Řeckem, které se v té době potýkalo i dnes se potýká s obrovskými ekonomickými problémy, ovlivnilo nálady veřejnosti. Přitom Česká republika je ekonomicky stabilní země, která platí jeden z nejnižších úroků z emitovaných státních dluhopisů. Právě proto, že požívá vysokou důvěru zahraničních investorů a má ve srovnání s jinými zeměmi stále nízké zadlužení. To, co je na tomto populistickém kroku nejhorší, je skutečnost, že pokud by dnes byla tato dluhová složenka rozesílána, pak by tato částka výrazně vzrostla. A to zejména z důvodu činnosti a prosazení úsporných balíčků tohoto „nejlepšího ministra financí. A také po snížené spotřebě občanů, způsobené vyvolaným strachem o budoucnost jich samých a jejich rodin.

Z pohledu člověka je strach běžnou součástí jeho života. Strach z lékaře, strach o své blízké, pocit strachu z něčeho neznámého či nebezpečného překonávaný lidskou odvahou. V řadě případů má pocit strachu i pozitivní vliv na chování jedince a na jeho morálku. Nicméně strach vyvolaný záměrně a účelově nezodpovědnými politiky může mít nedozírné následky. A to nejen z pohledu finančních ztrát, ale zejména z důvodů narušení sociální soudržnosti společnosti , vyvolávání nepřátelských nálad, xenofobie, národnostní nesnášenlivosti a může vést až k nebezpečné ideologizaci společnosti. Ano, žijeme v demokratické společnosti a snažíme se budovat občanskou společnost. To ovšem neznamená, že si můžeme dovolit vše, co zákony nezakazují. Je nutno si uvědomit, že existují konkrétní lidská práva, zaručená Listinou základních práv a svobod, které bychom měli vzájemně respektovat. To by si měli uvědomit zejména ti, kteří koncept strachu využívají k politickému boji a k svému osobnímu zviditelnění a přitom si málo uvědomují rozsah a dosah nebezpečí z těchto aktivit plynoucí.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR