Spotřebitelé chtějí stejnou kvalitu zboží v Evropě. Zn. Všude.

Spotřebitelé chtějí stejnou kvalitu zboží v Evropě. Zn. Všude.

29.04.2013 Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) využila příležitosti jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele o nové spotřebitelské politice a navrhla několik pozměňujících návrhů, jejichž cílem bylo opět upozornit na přetrvávající znepokojení občanů EU ohledně dvojí kvality výrobků v Evropě a nalézt na ni účinnou odpověď. Její návrhy byly včera z velké části přijaty a Evropská komise tedy bude muset na tento problém reagovat.

"Není možné, aby se ty samé výrobky stejného obalu i značky na trhy různých členských států dodávaly v odlišné úrovni jakosti. Přitom nejde jen o potraviny, ale i o další zboží. Spotřebitelé v Evropě musí mít právo na stejnou kvalitu, ať už jsou občany jakéhokoli státu. Diskriminace je v tomto ohledu nepřípustná," vysvětluje poslankyně, která na problém dlouhodobě upozorňuje.

"Řada výzkumů veřejného mínění nám dává za pravdu. Lidé jsou znepokojeni možnými rozdíly v kvalitě potravin napříč členskými státy EU. Po dlouhých debatách proto vítám dnešní rozhodnutí Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který vyslal jasný signál, aby se Komise tématem začala seriózně zabývat. Toto je ale teprve začátek dlouhé cesty směrem ke spravedlivější spotřebitelské politice, po které jsme se rozhodli vydat," dodává poslankyně Sehnalová výsledky nejnovějšího hlasování.

"Na druhou stranu ale nerozumím tomu, proč kolegové nadále odmítají uznat, že dvojí kvalita se týká nejen potravin, ale i dalšího zboží, například i pracích prášků, jak ukazuje řada případů v Evropě. Tématu se rozhodně hodlám i nadále věnovat, neboť ještě nebyly předneseny všechny argumenty," říká poslankyně Sehnalová.

Evropská komise představila nový evropský program pro spotřebitele na závěr loňského roku. Program reaguje na aktuální trendy a výzvy, jako je rostoucí digitalizace každodenního života, přechod k udržitelnějšímu spotřebitelskému chování nebo ochrana zranitelných spotřebitelů. V pěti oblastech (potravinářství, energetika, finanční sektor, doprava a digitální odvětví) si vytyčila čtyři cíle:

  1. Posílení bezpečnosti spotřebitelů
  2. Zvyšování informovanosti
  3. Lepší vymáhání práv a sjednávání nápravy
  4. Přizpůsobování politik změnám ve společnosti

"Spotřebitelské výdaje v Evropské unii představují 56 % HDP. Spotřebitelem je každý z nás. Vlastním rozhodnutím každý den posíláme signály směrem k výrobcům a obchodníkům o tom, co se nám líbí a co nikoli. K tomu, aby jim mohli být spotřebitelé rovnocennými partnery, potřebujeme účinné nástroje. Proto jsou směry společné evropské spotřebitelské politiky důležité," uzavírá poslankyně Olga Sehnalová.