Španělské inovace

Španělské inovace

10.06.2013 Podíváme-li se na ekonomické výsledky tzv. „krizových koutů“ Evropské unie, můžeme se dožít několika překvapení. Irsko již opět nabírá sil a právě končí s elegantně administrovaným předsednictvím Unie. Ve Španělsku se lidem nevede moc dobře, ale rozpočet zemi zadlužuje dnes již méně než 3 % HDP, což je znamením rostoucí stability. Všude je vidět, jak se politické elity – přes všechnu veřejnou nevoli – snaží uchopit vhodné a inovativní prostředky k řešení krize. Česká republika je oproti tomu ve skluzu a vláda stále ještě káže své neoliberální recepty, aniž by si uvědomovala, že Irsko s bankovní bublinou a Španělsko s bublinou nemovitostí právě na neregulovaných neoliberálních koncepcích ztroskotaly.

Aniž bychom chtěli házet vše do jednoho pytle, musíme občas pohlédnout na recepty těch, kteří si "vychutnali" ty největší propady. Je vždycky lépší učit se z chyb jiných, než z vlastních. Navštívil mne španělský velvlanec a hovořili jsme o problémech, které z hospodářské krize vyplývají. Byla to především nezaměstnanost mladých. Dostala jsem pak od svých španělských partnerů materiály o tom, jak se reformy ve Španělsku projevují na celkové situaci země. Musím podtrhnout, že v Madridu vládne konzervativní vláda. Na počátku krize došlo ke změně vlády, ale v těch nejdůležitějších okamžicích obě strany politického spektra spolupracovaly. Zmiňme jen jména Zapatero a Rajoy. Dodnes jsou debaty ve španělském parlamentu razantní, ale kooperace a vstřícná výměna názorů nejsou pro Španěly neznámým jevem.

Z materiálů, které jsem od pana velvyslance po dvou dnech obdržela, vyplývá, že hospodářské parametry španělského vývoje jsou již na dobré cestě. Dozvěděla jsem se však také, že země stále ještě bojuje s vysokou nezaměstnaností, hlavně mladých. To bylo, jak už jsem podotkla, jedním z hlavních témat našeho rozhovoru. Španělsko ovšem nečeká, až „trh vše vyřeší“. Krize posledních let jasně ukazuje, že trh, onen slavený „neomezený trh“, značně ke vzniku krize přispěl a nevyřešil nic. Zajímavé jsou kroky španělské vlády, které pomáhají zvýšit zaměstnanost mladých a jejich kvalifikaci k tomu potřebnou. Zde Španělsko iniciativně vstupuje na půdu EU, podporuje využívání programů jako Grundtwig, Comenius a jiných, a samozřejmě se účastní i na debatách, jak využívání těchto programů zjednodušit a krizové situaci přizpůsobit.

Španělská konzervativní vláda však dělá i jiné zajímavé věci. Jedná například s odbory o tom, jak kolektivními smlouvami podpořit zaměstnanost. Zajímavým příkladem protikrizového opatření je i podpora družstevnictví – především v potravinářském průmyslu ve svazku se zemědělstvím existují již důležité příklady zajištění pracovních míst. Vláda v únoru začala pracovat na právních úpravách, které mají družstevnictví posílit, protože z dosavadní zkušenosti je zřejmé, že právě tato metoda hospodářského managementu má na zaměstnanost pozitivní vliv. Je to jedna z cest, nota bene z období konce 19. století a první republiky historicky spjatá se sociální demokracií, jejíž fungování ve vztahu k podpoře zaměstnanosti ve Španělsku musíme sledovat. Abychom se nestali obětí primitivního ideologického neoliberalizmu, který zatím u nás naše konzervativní spektrum více méně ovládá.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum