Současný zákon o veřejných zakázkách prakticky zastavil veřejné investice

Současný zákon o veřejných zakázkách prakticky zastavil veřejné investice

19.02.2013 Novelizace zákona o veřejných zakázkách a zvýšení transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky byl jednoznačně krokem správným směrem. Je to ale zřejmě to jediné pozitivum, které na současné podobě této klíčové zákonné normy lze nalézt. Předně nemohla tato novela vstoupit v platnost v horším období, protože ve spojení s hospodářskou recesí a celkovým propadem domácí i evropské ekonomiky ve své podstatě způsobila faktické zastavení veřejného investování na úrovni měst, obcí a regionů, či jeho významné zpomalení.

Novela zákona o veřejných zakázkách také přinesla velký nárůst administrativy a finanční náročnosti. Vypisování veřejných zakázek a celkový proces výběru dodavatel je nyní natolik složitý a rozsáhlý, že se zadavatelé prakticky neobejdou bez pomoci odborných poradců a právníků.

Jak dokládá analýza, která byla prezentována na dnešní konferenci ministerstva průmyslu a obchodu „Fórum Veřejné zakázky kvalitně“, novela zákona o veřejných zakázkách přinesla negativní dopady z hlediska HDP a zaměstnanosti, zejména pak v některých oborech, jako je například stavebnictví. To je další z negativních dopadů současné novely zákona o veřejných zakázkách.

Obecný tlak veřejnosti a médií na zadavatele veřejných zakázek, aby hlavním a prakticky jediným měřítkem nabídek byla cena, pak způsobuje, že přestože novela zákona umožňuje i jiné postupy, vítězem se téměř vždy stává nejnižší cena. Zadavatelé jsou následně vystaveni vysokému riziku, že vítězná nabídka, často na 60% procentech projektanty předpokládaných nákladů, nebude realizovaná řádně a hlavně včas. To přináší problém hlavně v oblasti evropských prostředků, jejichž čerpání a proplácení je časově omezeno.

Proto považuji za nanejvýš důležité, aby došlo k jubilejní dvacáté novelizaci zákona o veřejných zakázkách, ano, bude to v posledních 6 letech již dvacátá změna, která přinese maximální zjednodušení systému veřejných zakázek, samozřejmě při zachování současné úrovně transparentnosti, a umožní efektivní nakládání s veřejnými prostředky a hlavně čerpání klíčových evropských prostředků.

Dalším a finálním krokem by pak měla být příprava zcela nového zákona o veřejných zakázkách, který bude vycházet ze standardní evropské normy, nebude vytvářet vyšší administrativní náročnost než je požadována ze strany EU a umožní veřejné správě efektivně a transparentně soutěžit veřejné investice v horizontu několika let bez nutnosti dalších novelizací a změn.

 

JUDr. Michal Hašek

  • Statutární místopředseda ČSSD, hejtman
  • Stínový ministr zemědělství a venkova