Sociolog Keller ve Zlíně: Čelíme privatizaci veřejného sektoru

Sociolog Keller ve Zlíně: Čelíme privatizaci veřejného sektoru

Přednášku předního českého sociologa Jana Kellera na téma Vládní reformy a jejich dopady hostil v sobotu kulturní institut Alternativa ve Zlíně. Akce pořádaná místní organizací Mladých sociálních demokratů začala už v ranních hodinách a skončila hodinu po poledni.

Jan Keller hovořil v několika tematických blocích. Přední český levicový intelektuál tak před zaplněným sálem poutavě rozebíral celou řadu slabých míst současných vládních reforem, a došlo také na zajímavou debatu s početným publikem.

Během podrobného rozboru vládních reforem začal s kritikou probíhajících změn v penzijním systému. Vytvoření druhého pilíře označil „za asociální“ a za podobnými snahami vidí především pokus „o privatizaci veřejného sektoru“. Jan Keller také zdůraznil, že takto postavená penzijní reforma rozbíjí mezigenerační solidaritu

V souvislosti s problematikou schodku státního rozpočtu profesor Keller konstatoval, že: „za posledních šest let pravicových vlád se zdvojnásobil státní dluh. A to jsme měli vlády s přívlastkem úsporné. Co kdyby pak úsporné nebyly?“ dodal ironicky a sálem se poprvé nesl hlasitý smích. Ovšem dobrou náladu v útulných prostorách Alternativy vystřídala skepse při podrobném rozboru dopadů vládních reforem zejména na středně a nízkopříjmové vrstvy.

Jan Keller srozumitelně popsal, jak v důsledku ořezávání sociálních dávek, snižování valorizace penzí, zastavení růstu reálných mezd a naopak za neustálého zdražování, dochází k výraznému propadu životní úrovně obyvatelstva. V mnoha případech dokonce až pod hranici chudoby. Nejohroženějšími společenskými vrstvami jsou zejména senioři a nízkopříjmové rodiny s dětmi.

Velký prostor dostalo také téma korupce. V souvislosti s případem kolem Davida Ratha zazněla kritika přeceňování jedné jediné kauzy. Profesor Keller zdůraznil, že údajná korupční částka, o kterou šlo v tomto tolik sledovaném případě, představuje asi čtyři setiny z ročního objemu korupce ve státním sektoru. Všeobecné veselí v sále pak vzbudila informace, že při tomto tempu odhalování korupce by jen ta za loňský rok byla vyšetřena někdy v roce 3020.

Na závěr přednášky představil Jan Keller návod, jak z jeho pohledu neblahý způsob vládnutí řešit. Především zdůraznil nutnost důsledně se vypořádat s korupcí, znovu zavést progresivní zdanění a také reorganizovat školství s podporou technických oborů.  

Poté následovala hodinová diskusní část, do které se zapojila celá řada z bezmála stovky účastníků akce. Do debaty se sociologem, který přednáší mimo jiné na prestižních francouzských univerzitách, se s chutí pustila také místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková nebo europoslankyně Olga Sehnalová. 

Přednáška Jana Kellera se uskutečnila pod záštitou přítomného hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Organizačně se na ní podíleli Mladí sociální demokraté ze Zlína. Jejich předseda Tomáš Šenkeřík si přínosy celé akce nemohl vynachválit.

„Profesor Keller je vynikající odborník, který dokáže svými neotřelými myšlenkami zaujmout široké spektrum veřejnosti. Jsem rád, že o přednášku lidé projevili zájem a přišli v hojném počtu. Jedním z hlavních pilířů činnosti Mladých sociálních demokratů ve Zlíně by podle mého názoru měla být právě organizace podobných akcí," dodal Šenkeřík.

 

Zdroj: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/zlin/3527-12843-sociolog-keller-ve-zline-celime-privatizaci-verejneho-sektoru.html