Sociální demokraté zajistili naši obranu a bezpečnost

Sociální demokraté zajistili naši obranu a bezpečnost

25.08.2017 ČR je šestou nejbezpečnější zemí na světě a to je dobrá vizitka pro Sobotkovu vládu.

Ta se stará o bezpečnost občanů, včetně potřebného navyšování výdajů na boj s kriminalitou či teroristickými hrozbami. Investuje se do modernizace techniky a bezpečnostních systémů. Postupně navyšujeme počty policistů, hasičů a zvyšováním platů stabilizujeme bezpečnostní sbory. ČSSD nadále odmítá realizaci povinných kvót v rámci nelegální migrace.

Vláda reagovala na zhoršenou bezpečnostní situaci a postupně navyšuje výdaje na obranu. Pokud v roce 2013 činily 42,1 miliardy korun v roce 2017 je to 52,5 miliard Kč. Vláda se zavázala dosáhnout úrovně výdajů na obranu 1,4% HDP v roce 2020. Toto zvýšení je určeno k posílení počtu profesionálních vojáků a zejména k modernizaci dnes zastaralé techniky.

Sociální demokraté podporují diplomacii jako základ naší obranné i hospodářské politiky. Díky našim spojencům v NATO a v EU zajišťujeme mír na evropském kontinentě a bezpečnost našich občanů. Chceme dobře vycházet s našimi sousedy, podporujeme spolupráci v rámci V4. Chceme Evropu aktivně utvářet a měnit, podporujeme, aby ČR směřovala k přijetí společné měny. Budeme bojovat za národní zájmy naší země, včetně odmítání jakýchkoliv dvojích standardů či dvourychlostní EU. ČSSD podporuje dobudování Evropské pohraniční a pobřežní stráže a účinnou společnou ochranu vnějších hranic Evropské unie.

Navýšíme prostředky na fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému. Budeme vytvářet podmínky pro vyšší využití alternativních trestů a zvýšíme zaměstnanost odsouzených. Zasadíme se o zlepšení podmínek pro příslušníky Vězeňské služby ČR. Systémově považujeme za potřebné posilování evropských vojenských kapacit a zvýšení odpovědnosti evropských členských zemí NATO za obranu evropského teritoria.

 

Ing. Antonín Seďa

  • místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie
  • člen Poslaneckého klubu klubu sociální demokracie
  • poslanec PS PČR Zlínského kraje