Sociální demokracie má aktivní prorodinnou politiku

Sociální demokracie má aktivní prorodinnou politiku

15.05.2013 15.květen byl vyhlášen OSN Světovým dnem rodiny, který se slaví po celém světě. Podpora tradiční rodiny, podpora lidských práv a řešení aktuálních problémů dnešních rodin musí být stále aktuální v programech politických stran. ČSSD vždy zdůrazňuje aktivní prorodinnou politiku, protože si je vědoma důležitosti rodiny. Nejen v rámci její přirozené funkce, ale i z důvodu rozvoje občanské společnosti a demokracie v České republice.

Sociální demokraté považují rodinu za místo, kde se můžeme naučit rozvíjet vzájemné vztahy mezi rodiči a dětmi, ale i mezi vnuky a prarodiči či mezi sourozenci navzájem. Dobře fungující rodina dokáže rozvinout schopnost milovat a být milován. K tomu je třeba prosazovat souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny jako celku. Podpora bydlení, vzdělávání, zdravotnictví, fungujícího trhu práce a veřejných služeb je nedílnou součástí politického programu sociální demokracie.

Řešení současných problémů zejména mladých rodin je prioritou rodinné politiky ČSSD, protože budoucí prosperita země bude závislá na vzdělaných dětech a mládeži. Rodina plná štěstí a spokojenosti, to je sen každého manželství. A právě kvalitní a dostupné veřejné služby mohou napomoci zlepšit život rodin a zvýšit životní úroveň budoucích generací.

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu