Sociální bezvědomí současné vlády

Sociální bezvědomí současné vlády

26.10.2012 Je paradoxem, že současná vláda P.Nečase, která vzešla ze strašení občanů řeckou cestou, se na tuto cestu vydala svojí hospodářskou politikou. Zajisté si vzpomínáte na téměř plnou modrou síťovku a na skoro prázdnou oranžovou síťovku v předvolebním podáním předsedy ODS. Každodenní skutečností  však je, že „léčba" naší ekonomiky i problémů české společnosti, naordinovaná ruku v ruce P.Nečasem, M.Kalouskem, J.Drábkem, L.Hegerem a po dva roky i R.Johnem a V.Bártou, vyprázdnila tu modrou síťovku téměř do dna.Vládní  politikou dochází k demontáži sociálního státu v přímém přenosu a rozpadá se sociální soudržnost celé české společnosti. Je sice legitimní, když vláda prosazuje a provádí hospodářskou politiku v duchu svého programového prohlášení, nicméně pokud je tato politika neúspěšná, pak by ji každý soudný člověk měl změnit. Ale s tím pravice nepočítá.

Na konferenci Českomoravské komory odborových svazů s názvem Změna hospodářské politiky podle ČMKOS označil prosazené a stále prosazované „reformy" jeden významný český sociolog takto. Cituji: „Vládní reformy jsou v podstatě jenom korupcí uskutečňovanou jinými prostředky. Jsme v zemi, kde čím dál obtížněji odlišíte, kdy který vládní politik realizuje program své strany a kdy plní zadání, které mu dala mafie. V řadě případů se to už nedá poznat." Jsem přesvědčen, že tato slova charakterizují vládnutí a zejména sociální bezvědomí současné vlády. Vlády, založené  na politické korupci a předvolebních lží.

Vládní kroky vedou k záměrné destrukci státu a jeho funkcí. Reformy směřují k vytvoření selektivních důchodových, zdravotních či sociálních systémů, ve kterých bude zejména záležet na plnosti peněženek. Kvalitní služby budou pouze pro ty nejbohatší , ostatní si budou muset připlácet za středně kvalitní a méně dostupné veřejné služby a ti nejchudší se budou muset spoléhat na chudinskou péči. Nadále klesá konkurenceschopnost českých firem i českého výzkumu a vývoje, tím se bude zvyšovat nezaměstnanost a zvýší se počet méně kvalitní a méně honorované práce. Zejména pro mladé absolventy vysokých škol.

Vláda po ustavení Národní ekonomické rady vlády odkopla vlivem své „slepé a hluché" politiky Strategii konkurenceschopnosti ČR. Svojí arogancí moci se vysmívá oponentním názorům nezávislých ekonomů, nepřipouští diskusi o změně své politiky s odbory, společenskými organizacemi a nedbá názorům opozičních stran. Vysmívá se dokonce více jak 80% občanům země. Zřejmě proto, že se koalice domnívá,že nenese odpovědnost za to, k čemu za současné vlády dochází. Nejde pouze o odpovědnost politickou, ale zejména trestně právní.

Současné vládě viditelně schází respekt k lidské důstojnosti a převládá naprostá ignorace k dopadům reforem na občany. Vláda také opomíjí mezinárodní zkušenosti a postupy k řešení ekonomických problémů a dokonce nechápe nutnost nastartování domácí ekonomiky.Namísto řešení problémů vládní koalice s přeběhlíky prosazuje kreativní destrukci všeho, co doposud, i když s problémy, fungovalo. Jde o základní konflikt o budoucnost České republiky. Privatizace státu, systémová a velmi sofistikovaná korupce, pokusy o destrukci bezpečnostních složek i neustálé zadlužování veřejných rozpočtů vedou tuto zemi do dluhové pasti.

Jedinou současnou alternativou této destrukční politiky je sociální demokracie. Nejen se svým pojetím sociálního státu skandinávského typu s důrazem na znalostní ekonomiku, ale i svým solidárním přístupu k penzijnímu systému, zdravotnickým službám a ke vzdělání. ČSSD si uvědomuje nutnost snižování nezaměstnanosti vytvořením novým pracovních míst, podporou přechodu střední míry přidané hodnoty k vyšší či investicemi do lidského a sociálního kapitálu. Prioritou je zajištění bezpečnosti našich občanů, jako i potravinové soběstačnosti a energetické bezpečnosti a decentralizace. Samozřejmostí je efektivní , odborně zdatná a zejména apolitická státní a veřejná správa.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu