Senátoři mají plné právo iniciovat žalobu na prezidenta Klause, jejich napadání je nemístné

Senátoři mají plné právo iniciovat žalobu na prezidenta Klause, jejich napadání je nemístné

01.03.2013 Jednou z dlouhodobých priorit sociálních demokratů je úsilí o spravedlnost, rovná práva a příležitosti pro všechny bez rozdílu, včetně rovnosti lidí před zákonem. Proto ČSSD od samého počátku jednoznačně nesouhlasí s amnestií prezidenta republiky Václava Klause a premiéra Petra Nečase tunelářům, korupčníkům a pachatelům závažné trestné činnosti. Tato amnestie významně přispěla k prohloubení frustrace ve společnosti, posílila nedůvěru lidí ve spravedlnost, zmařila léta práce policie a soudů a zásadně ztížila možnost odškodnění desítkám tisíc občanů poškozených amnestovanou trestnou činností. Zároveň dlouhodobě a veřejně nesouhlasíme s dalšími spornými kroky prezidenta republiky Václava Klause spočívajícími v neplnění ústavních povinností hlavy státu, zejména v odpírání ratifikace mezinárodních smluv, nenavrhování soudců Ústavního soudu či nerespektování rozhodnutí soudů.

Prezident republiky skládá ústavní slib, ve kterém se zavazuje zachovávat ústavu a zákony České republiky.

Senát je ústavním orgánem, jemuž dosud výlučně náleží oprávnění iniciovat řízení před Ústavním soudem k posouzení odpovědnosti prezidenta republiky za jeho jednání, které směřuje proti demokratickému řádu republiky.

Senátoři mají plné právo se - v případě důvodných pochybností týkajících se ústavnosti zmíněných kroků prezidenta republiky - zabývat ústavní žalobou pro velezradu prezidenta republiky. Toto právo jim bylo svěřeno Ústavou a zákony a nemůže být zpochybňováno.

Chci se důrazně ohradit proti urážlivým slovům, která použil premiér Petr Nečas ve svém vyjádření k ústavní žalobě na prezidenta republiky. Jedním z důvodů žaloby je amnestie největších českých tunelářů, která zcela popírá principy spravedlnosti a právního státu a která dosud nikým nebyla jasně vysvětlena. Každý v jakékoli veřejné funkci musí být připraven nést odpovědnost za své činy nejen v právní, ale také morální a etické rovině, politici především. Hanbou není na podezřelé činy veřejně upozorňovat, všemi ústavními prostředky s nimi bojovat. Hanbou je podobné amnestie podepisovat a omlouvat.

Považuji žalobu na prezidenta republiky pro velezradu za poslední možnost, jak na řadu dlouhodobě ústavně problematických kroků hlavy státu znovu veřejně upozornit, vzbudit společenskou diskusi a napomoci vytvořit napříště takovou situaci, která zabrání tomu, aby se například podobná amnestie tunelářům a korupčníkům kdykoliv v budoucnu opakovala.

Podle předkladatelů senátní žaloby je cílem ústavní žaloby na prezidenta republiky pro velezradu dosáhnout rozhodnutí Ústavního soudu, ve kterém se vyjádří ke každému jednomu tvrzení o protiústavním jednání prezidenta, zda jím byl či dosud je narušován demokratický řád státu, a podá tím autoritativní výklad mezí ústavních pravomocí prezidenta, čímž se předejde porušování Ústavy a podobným sporům mezi jednotlivými ústavními institucemi do budoucna.

Věřím, že tuto výzvu k aktivní obhajobě ústavnosti Senát a posléze Ústavní soud vyslyší.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády