Senát schválil změny ve výplatách sociálních dávek

Senát schválil změny ve výplatách sociálních dávek

26.03.2013 Senát PČR minulý týden na konci svého jednání schválil a posílá do sněmovny návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s výplatou sociálních dávek.

Novela do všech zákonů o dávkách nově zakotvuje princip, že dávka se považuje za vyplacenou až dnem, kdy ji obdrží příjemce dávky, nebo jiná oprávněná osoba. Tím by se mělo zamezit liknavé výplatě sociálních dávek v neurčitých termínech a skoncovat s nejistým hospodařením lidí a rodin s příjmem rodičovského příspěvku, důchodu apod.

Současná právní úprava v zásadě nestanoví okamžik, kterým se sociální dávka, poskytovaná orgánem veřejné moci, považuje za vyplacenou. Jedinou výjimkou je zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V této zákonné úpravě je zakotveno, že se sociální dávka osobám se zdravotním postižením považuje za vyplacenou dnem odeslání požadavku na vyplacení z účtu ÚP ČR (neboli jednotného výplatního místa).

V praxi dochází k tomu, že jsou takto považovány za vyplacené dávky různých druhů včetně například mateřského a rodičovského příspěvku. Doba mezi odepsáním příslušné peněžité částky z účtu Úřadu práce České republiky a okamžikem přijetí dávky příjemcem přitom může zahrnovat i několik dnů. To dokládá stávající situace, kdy dochází opakovaně ke zpožďování výplaty dávek ze strany Úřadu práce České republiky, který vždy tvrdí, že dávky vyplatil, avšak příjemci dávek je přesto dostávají se zpožděním. Maminky s dětmi tak mnohdy marně čekají na rodičovský příspěvek do posledních dnů v měsíci, ačkoli mají již několik dnů po splatném termínu nájemného a podobně.

Je nepřijatelné, aby maminky s dětmi, senioři ani zdravotně postižení nevěděli, zda zaplatí včas nájem, protože neví, kdy jim přijdou peníze od státu.

Senátorka Filipiová jakožto zpravodajka k senátnímu tisku poznamenala během projednávání návrhu, že je to správná úprava, ale obává se, že situaci s problémem výplaty dávek to neřeší. Svou poznámkou senátorka ODS poukázala na ještě horší skutečnost, a to je celkově desolátní stav systému výplaty sociálních dávek, kterého svým působením na MPSV docílil místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek.

Zodpovědnost však musí nést provozovatel systému výplaty dávek, proto zákonná úprava termínu výplaty dávek má svůj smysl!

Směřuje k posílení vymahatelnosti ústavně zaručených sociálních práv podle hlavy čtvrté Listiny základních práv a svobod, a to práva na občanů na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci a při ztrátě živitele (čl. 309 odst. 1), práva každého na pomoc v hmotné nouzi nezbytnou pro zajištění základních životních podmínek (čl. 30 odst. 2), práva rodičů pečujících o děti na pomoc státu (čl. 32 odst. 5). Jen skutečnou a včasnou výplatou sociálních dávek jsou tato práva naplněna. Navržená právní úprava současně přispěje u příjemců dávek k posílení právní jistoty, která je jedním z principů demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR).

Konkrétně zákonem stanovený termín posune zodpovědnost exekutivy vůči občanům a tím bude vytvářen tlak na to, aby byly dávky vypláceny včas!

Věřím, že novela získá podporu napříč politickým spektrem i při jednání v Poslanecké sněmovně PČR.

 

Ing. Zdeněk Škromach

  • Místopředseda ČSSD a místopředseda Senátu