Senát podal návrh k Ústavnímu soudu na zrušení úhradové vyhlášky

Senát podal návrh k Ústavnímu soudu na zrušení úhradové vyhlášky

27.03.2013 Senát PČR podal k Ústavnímu soudu návrh na zrušení úhradové vyhlášky. K návrhu se připojilo 39 senátorů.

Úhradová vyhláška č. 475/2012 S., kterou ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo ve Sbírce zákonů 31. prosince 2012, je podle senátorů v rozporu s Ústavou ČR.

"Uvedeným podzákonným právním předpisem byl porušen zákaz svévole a libovůle a současně byla zcela ignorována zásada předvídatelnosti práva," zdůraznil předseda senátního Výboru pro zdravotnictví a  sociální politiku Miloš Janeček.

M. Janeček poukázal na to, že kritizovaná úhradová vyhláška je charakteristická třemi "N", tedy Nerovnost, Nepředvídatelnost a Neufinancovatelnost. Pacienti by například podle vyhlášky měli přístup ke zdravotní péči podle toho, se kterou zdravotní pojišťovnou mají uzavřenou smlouvu. Lékaři se až v polovině roku 2014 dozvědí, jaké zákroky jim pojišťovny proplatí za rok 2013 a zbytek budou muset financovat sami. Zároveň by došlo k razantnímu snížení prostředků na zdravotní péči, a tedy ke zhoršení kvality poskytované péče a většímu finančnímu zatížení pacientů.

"Senátoři žádají o pomoc Ústavní soud, protože vláda, respektive ministerstvo zdravotnictví  tímto krokem ohrožuje kvalitu a dostupnost lékařské péče pro občany," vysvětlil předseda Senátu M. Štěch.

"Úhradová vyhláška je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, protože pacienti se nedoberou péče, která jim ze zákona náleží," konstatovala lékařka a senátorka Alena Dernerová.

Dodala, že přijetím vyhlášky způsobilo ministerstvo zdravotnictví v resortu zcela nepřehlednou situaci. "Poskytovatelé zdravotních služeb nebyli o plánované změně úhrad předem nijak informováni," sdělila A. Dernerová.

Podání návrhu k Ústavnímu soudu podporuje rovněž Česká lékařská komora. Její prezident Milan Kubek poukázal na to, že pokud úhradová vyhláška zůstane déle v platnosti, projeví se to negativně na zdravotním péči, respektive na zdraví občanů. "Věřím, že Ústavní soud rozhodne ve prospěch pacientů," uvedl.

Česká lékařská komora rovněž organizuje petici, k níž se prozatím připojilo na 80 tisíc občanů. "Každý občan, kterému není budoucnost zdravotní péče lhostejná, by měl ve svém vlastním zájmu petici podpořit," řekl M. Kubek. Petice je k dispozici na webových stránkách České lékařské komory.