Seminář v předvečer mezinárodního dne památky obětem dopravních nehod

Seminář v předvečer mezinárodního dne památky obětem dopravních nehod

15.11.2014 Třetí listopadová neděle je na celém světě věnována vzpomínce obětem smrtelných dopravních nehod, jejich rodinám a pozůstalým. Každým rokem umírá na silnicích po celém světě v důsledku dopravních nehod více než 1,3 milionu lidí. Přes 26 000 obětí si v minulém roce vyžádaly evropské silnice, k 583 úmrtím v silničním provozu došlo v České republice. Za těmito čísly se v řadě případů skrývají pochybení, kterým by bylo možné, při dodržování základních pravidel silničního provozu, předejít.

Jaký vliv má na vznik nehod s tragickým koncem lidské chování? Jak fungují preventivní a rehabilitační opatření na různé skupiny řidičů? Jaké metody jsou využívány v České republice a jak probíhá spolupráce na evropské úrovni? Těmto a dalším zásadním otázkám byl věnován IV. dopravněpsychologický seminář na téma psychické způsobilosti k řízení, pořádaný Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Za účasti studentů, dopravních psychologů, dopravních specialistů, zástupců autoškol a dalších na něm byla poprvé představena nová česká metodika v oblasti psychické způsobilosti řidičů, zazněly mimo jiné příspěvky k aktuálním tématům jako vliv věku na chování v dopravním provozu, kvalita výuky v autoškolách nebo úroveň znalostí v oblasti poskytování první pomoci.

V úvodu semináře vystoupila europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), která se bezpečnosti silničního provozu a snižování smrtelných dopravních nehod a vážných zranění dlouhodobě věnuje jako jedné z hlavních priorit své práce v Evropském parlamentu:

"Psychologické aspekty v dopravě jsou do jisté míry opomíjené, ale nesmírně důležité faktory dopravní bezpečnosti, do kterých se promítají jak osobnostní charakteristiky jednotlivých řidičů, tak celospolečenské klima. Respekt k právu, tolerance, na druhé straně ochota a pohnutky řidičů riskovat a vnímat riziko. To vše ovlivněno věkem, pohlavím, stresem, atd. v různé míře kombinace. 90 procent dopravních přestupků vedoucích k nehodám jsou přestupky vědomé. Psychologické faktory, které se promítají do chování řidičů, by se měly odborně odrážet i v dopravní infrastruktuře nebo moderních technologiích ve vozidlech. Pochopení různých motivů chování může pomoci také k lepšímu a účinnějšímu zacílení preventivních kampaní i rehabilitačních programů. Proto aktivitu Katedry psychologie Univerzity Palackého velmi vítám. Považuji ji za kvalitní příspěvek ke komplexnímu chápání dopravní bezpečnosti v našich podmínkách v evropském kontextu."

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu