Schizofrenie ODS vede k propadu ČR

Schizofrenie ODS vede k propadu ČR

11.12.2012 Neúčast českých představitelů na předávání Nobelovy ceny míru nikoho v EU nijak nepřekvapuje. Je to náš problém.

Stojí za zamyšlení prohlášení Hynka Fajmona, europoslance za ODS v ČT, že Nobelova cena míru pro EU je nesmyslná, protože mír v Evropě je pouze záležitostí USA a Ruska a prý to ví každý, kdo zná historii. Nestálo by to za komentář, kdyby toto vyjádření nebylo vyjádřením ideologie ODS, tedy nejsilnější vládní strany. Tedy ať se nám to líbí nebo ne, strany, která v této chvíli určuje zahraničněpolitické směřování země a je zodpovědná za obraz České republiky v zahraničí.

Nejde jen o to, že ČR hloupě odmítá prestižní ocenění základní hodnoty klubu, jehož je členem.  Kdyby to bylo ve sportu, takový člen by se sám a velmi rychle z klubu vyloučil. V Evropské unii, založené na konsensu všech členů a smluvním základu vyjadřujícím vůli členských zemí spolupracovat, společně řešit problémy Evropy i společně vystupovat v globálním světě, to je jen další kapka k tomu, aby českou vládu ostatní považovali za kazisvěta, se kterým nelze v ničem počítat. Vláda, která nás z EU i tímto způsobem vyřazuje, by ale měla českým občanům přinejmenším sdělit, jakou alternativu vedle členství v EU pro ČR má.

Jde totiž o to, že vyjádření europoslance Fajmona je dokladem hlubšího a zásadního problému, které má naše chování v Evropě i česká zahraniční politika obecně. Tím je zamrznutí ODS v éře bipolárního světa a naprosté nepochopení nejen evropského, ale i globálního vývoje, jehož trendem je nikoliv hra velmocí, ale naopak posilování mezinárodního společenství a čím dál tím větší úloha sdružení států v Asii, Africe, Latinské Americe. Výsledkem anachronického uvažování českých neoliberálů je pak schizofrenie politiky ODS spočívající v komplexu a podbízení se velkému bratrovi tak jako v minulosti, jen kompenzovaném iracionální nacionalistickou nabubřelostí vydávanou za obranu suverenity. Tato schizofrenie ČR připravuje o schopnost využít členství v klubu EU ve prospěch našich občanů. V této věci je pro nás velmi nelichotivé srovnání se Slovenskem, Polskem a Rakouskem a dalšími zeměmi. ČR byla hrdým premiantem, dnes díky ignoranci vlády propadá ve všem.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum