Rušíme druhý pilíř

Rušíme druhý pilíř

13.11.2014 Dnes jsme na jednání vlády společně s oběma koaličními partnery schválili postup zrušení takzvaného druhého důchodového pilíře. Je to důležité společné rozhodnutí, díky kterému veřejné rozpočty ušetří v dalších letech stovky milionů korun. A které zajistí budoucím seniorům penze vyplácené z průběžného systému. Takzvaný druhý pilíř se chystáme zrušit k 1. lednu 2016.

Takzvaný druhý pilíř prosadily pravicové vlády. Utvrzovaly nás v mylném přesvědčení, že na důchod si lze bezpečně spořit. Přitom neexistuje žádný bezpečný finanční produkt – kterým přesně spoření ve druhém pilíři je. Stačí, aby přišla hospodářská krize, a hodnota peněz na účtech se ztratí v několika dnech.

Nevýhodnost těchto důchodových fondů vidíme v posledních letech i u nás – jejich výnosy málokdy přinesou zisk alespoň ve výši inflace. Růst mezd je snad s výjimkou loňského roku výrazně vyšší než výnosy důchodových fondů.

Stejně tak platí, že když se nebude rozvíjet reálná ekonomika, tak peníze na účtech se nedají jíst ani vařené, ani pečené. Zatímco soukromé důchodové fondy pracují s představou, že budete žít z naspořených peněz. Veřejné systémy přerozdělují prostředky, které v ekonomice vnikají právě teď. My dnes platíme ze svých mezd penze dnešním seniorům. Naše děti budou platit ze svých mezd penze nám.

I když by přišla další hospodářská krize nebo, nedejbůh, válka, vždy budou nějaké mzdy. A jejich část bude možné v duchu mezigenerační solidarity využít na vyplácení penzí.

Proto jsme na dnešním jednání vlády ve shodě ČSSD, KDU-ČSL a politického hnutí ANO rozhodli druhý pilíř zrušit. Podklad k jednání na mé zadání připravila odborná komise vedená sociologem profesorem Martinem Potůčkem (www.duchodova-komise.cz). Rozhodli jsme tak, aby nikdo z přibližně osmdesát tisíc občanů a občanek nepřišel o prostředky, které dnes na svém spořicím účtu má. A tak, abychom se vyhnuli žalobám ze stran soukromých firem, které veřejné prostředky na důchody měly podle představy pravice spravovat.

Prostředky naspořené v takzvaném druhém pilíři si bude možné nechat si vyplatit na účet nebo poštovní poukázkou. Kdo bude mít zájem, bude si moci prostředky převést do třetího pilíře a pokračovat ve spoření se státním příspěvkem tam.

Pro zrušení, respektive výrazné omezení soukromých důchodových fondů se rozhodly i vlády na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Přitom je dobré zdůraznit, že v Polsku i v Maďarsku jde o vlády jasně pravicové. Možnost si doposud naspořené peníze vybrat a volně využít je benefitem, který je se zrušením takzvaného druhého důchodového pilíře spojen jen u nás.

Pokud budeme postupovat podle dnes schváleného plánu, bude toto rozhodnutí možné učinit až do konce března 2016. Už od vyhlášení příslušného zákona ve sbírce zákonů ale skončí možnost uzavírat nové smlouvy. Fondy využívající prostředky z takzvaného II. pilíře budou zrušeny k 1. červenci 2016.

Ráda bych podtrhla jeden rozdíl – ve třetím pilíři spoříte se státním příspěvkem. Ve druhém se vyvádějí prostředky z veřejného důchodového systému v aktuálním čase. A uměle tak ve stejně aktuálním čase vzniká deficit důchodového účtu.

Ze společného důchodového účtu vysál takzvaný druhý pilíř v loňském roce 250 milionů. Tento rok má jít podle ministra financí dokonce o 850 milionů. Ty pak stát musí hledat jinde...

Třetí pilíř je pro budoucí spoření vhodnější také proto, že už umořil náklady na své zřízení a existuje k němu více méně robustní a funkční provozní i investiční zázemí.

My dnešním rozhodnutím plníme oprávněné očekávání našich voličů, že takzvaný druhý pilíř zrušíme. Jasně jsme to říkali, když ho pravicové vlády prosazovaly. Jeho zrušení bylo součástí našeho volebního programu. Věty: „Sloučíme II. a III. pilíř. Zastavíme vyvádění prostředků z průběžného důchodového pilíře," najdete i v koaliční smlouvě. Jsem ráda, že se nám naše cíle daří plnit i v této důležité věci.

 

Mgr. Michaela Marksová - Tominová

  • ministryně práce a sociálních věcí