ŘSD paralyzováno, tvrdí ŘSD !

ŘSD paralyzováno, tvrdí ŘSD !

31.10.2012 Říká se, že nové koště dobře mete. Na tom není nic špatného. Vymést zapomenuté kouty a ještě se podívat, co špatného se v nich nahromadilo, není čas od času na škodu. Něco podobného provedl nový generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) David Čermák. Do funkce nastoupil v květnu 2012 a tento týden představil na společné tiskové konferenci s ministrem dopravy Pavlem Dobešem Zprávu o stavu a činnosti ŘSD (ke stažení na www.rsd.cz). Zajímavé čtení!

Hned úvodní věta analytické části konstatuje, že „stav Ředitelství silnic a dálnic v květnu 2012 bylo možné charakterizovat ve stádiu paralýzy“. Strohé, výstižné a v textu doložené tvrzení. Čtenář sice nabude dojmu, že právě květen 2012 je zlomový, že do té doby bylo téměř všechno špatně a že nástupem nového ředitele vše začne klapat. Jak už to tak ale u racionalizačních opatření bývá, efekt prý nemůžeme čekat hned, ale možná tak za rok, spíše za dva. Tak se podívejme, kam to ŘSD za poslední léta dotáhlo.

O paralýze se v textu dočteme vícekrát, třeba, že „celá řada problémů nebyla dlouhodobě řešena, nabalovaly se, až přerostly ve stav jisté permanentní paralýzy“. Jako jedno z nejvážnějších zjištění je uvedena skutečnost, že „ŘSD v uplynulých letech prakticky rezignovalo na vlastní systematickou a odpovědnou kontrolu“. Dočteme se, že se realizovaly předražené zakázky, neřízeně zhotovitelé uplatňovali vícenáklady zvyšující konečnou cenu a že nefungovala supervize nákladů staveb. Vnitřní činnosti ŘSD, co se například provozního úseku týče, se dlouhodobě nacházely ve stavu rozkladu. Zajímavá je zmínka o snaze nového vedení ŘSD provádět podrobné nezávislé technické, personální a ekonomické analýzy jednotlivých racionalizačních kroků – v textu se v této souvislosti uvádí, že „do května 2012 však nebyly žádné nezávislé podrobné analýzy učiněny, zejména zůstávala tajemstvím „ztráta finančních toků mezi státem a skutečnou hodnotou staveb““. To je vážné sdělení, určitě by stálo za doplnění, co je pod slovem „ztráta“ myšleno. Máme tomu rozumět tak, že se při financování tak trochu kradlo a že jsou o tom i důkazy? Dočteme se také o nesystémové realizaci oprav dálnic nebo třeba o využívání předražených advokátních kanceláří. Podle zprávy se zdá, že nenajdeme činnost ŘSD, která by probíhala řádně a efektivně. 

Je zcela evidentní, že ŘSD při plnění svých povinností správce a investora státní infrastruktury dlouhodobě selhává. A to není hodnocení z venku, ale přímo od zdroje. Otázkou na místě je, kdo za tento stav nese odpovědnost? To už se ve zprávě přímo nedočteme. Časové vymezení analýzy však dává jednoznačnou odpověď. Odpovědní jsou ti, kteří do května 2012 řídili Ministerstvo dopravy (které je zřizovatelem ŘSD). Ti umožnili dlouhodobou paralýzu činností ŘSD a co víc, také řečí ŘSD pojmenovanou „ztrátu finančních toků“. Bude zajímavé počkat, jak s analýzou samotné ŘSD, potažmo ministerstvo naloží. Nejde totiž jen o „úplné otočení dlouhodobého směrování ŘSD“, o kterém se ve zprávě také píše, ale především o vyvození konkrétní odpovědnosti za zjištěný stav. Bez toho by totiž vše, co nové koště vymetlo, skončilo opět pod kobercem ...

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.