Rozhodování se znalosti věcí

Rozhodování se znalosti věcí

16.04.2014 V Lisabonu jsem se před několika dny zúčastnila setkání týmů pracujících na projektu PACITA, jehož partnerem v ČR je Technologickým centrum AV ČR.

Cílem této aktivity je posílit v národních politikách, tedy v rozhodování parlamentů a vlád, rozvoj technologických řešení s hospodářským dopadem a podpořit hlavně ty ideje, které přinášejí něco nového a uplatňují inovace podmíněné znalostmi a technologickým rozvojem.

To je něco, co se u nás, tedy v České republice, ale i u nás doma, ve Zlíně, prosazuje hodně pomalu. Svět ale nestojí. Usiluji už léta o to, abychom využili schopnosti našich vědců a výsledky vědění, znalosti, stanoviska expertů vzali jako neopominutelný základ politického rozhodování. V minulých letech víc platila ideologie než fakta a znalosti a výsledkem byla v ČR mnohem delší recese než u našich sousedů, chudnutí lidí.

Příliš mnoho jsme byli krmeni poučkou, že „trh všechno vyřeší". Dnes víme, že to není pravda. U Baťů to věděli už dávno. Baťovská tradice obsahovala velmi silně tvořivost a inovace. Baťovy produkty i jeho produkční procesy se vyvíjely. Samo od sebe se nestalo nic. Vždycky na počátku byla myšlenka, plán, spolupráce při realizaci.

Jsem ráda, že jsem se v Lisabonu mohla podělit o zkušenosti s podporou a také důsledky nepodpory takového rozvoje s partnery z několika zemí. Všichni stejně jako já řeší vztah mezi místními problémy či potřebami, a mezinárodní komunikací, sdílením zkušeností, které nám umožňují dospět k některým řešením rychleji. Hledání a zkušenosti našich kolegyň a kolegů jinde nám pomáhají vyhnout se už známým chybám a neobjevovat objevené. Příkladem nám mohou být nejen řešení energetické bezpečnosti, ale třeba i organizace dalšího vzdělávání a vědy nebo podpora rekvalifikací ve společném zařízení regionů a nevládních organizací pro řemesla a služby a tedy nová pracovní místa jako třeba ve Finsku.

Evropská síť lidí, kteří se zabývají rozvojem společnosti na základě znalostí a inovací a organizací přenosu znalostí je pro mne hodně inspirující. Propojení vysokých škol, vědeckých pracovišť, expertů s přípravou zákonů i národních a krajských strategií je cestou, jak zefektivnit práci parlamentu, vlády i krajských reprezentací ve prospěch občanů.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně ČSSD
  • 1. místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum