Řecké šachy

Řecké šachy

01.07.2015 V úterý vypršel termín, do kterého mělo Řecko ustoupit tlaku věřitelů, a získat tím jejich poshovění ohledně splácení úvěrů. Úsporná opatření nabízená řeckým premiérem se zdají být finančním institucím nedostatečná.

Řecká vláda vyhlásila referendum ohledně reforem, protože usoudila, že to, co je po Řecku požadováno, by zničilo i poslední zbytky suverenity ostrovního státu. Požadavky věřitelů jsou podle jejího názoru takového druhu, že finanční i sociální politika země by byla řízena zvnějšku, vláda by prakticky ztratila vliv na rozhodování o osudech země a volby by se staly zbytečnými. Stanovisko frakce socialistů a demokratů v EP, jejímž členem je i česká sociální demokracie, je následující. Je třeba formulovat požadavky vůči Řecku tak, aby většina Řeků mohla v referendu říci ano.

O co jde, lze ukázat na konkrétním příkladu. Řecké domácnosti dostávají jako příplatek k důchodům solidární příspěvek (EKAS), který vylepšuje jejich sociální situaci. Věřitelé požadují okamžité zrušení tohoto příspěvku. Vládní strana Syriza chce příspěvek s výjimkou nejbohatších domácností zachovat.

Evropští socialisté navrhují kompromis: vyplácet zmíněný příspěvek pouze těm domácnostem, které by při jeho zrušení spadly pod hranici bídy.

V čem je problém? V tom, že docela rozumné návrhy nemusí nikdo vyslyšet. O dalším postupu vůči Řecku má rozhodnout summit premiérů vlád zemí, které jsou členy eurozóny. Na této úrovni se otázky řeckého penzijního systému patrně řešit nebudou. Své zájmy má ve hře také Mezinárodní měnový fond a soukromé banky, které do Řecka vložily své peníze. Chtějí je co nejdříve nazpět i s úroky. Poněkud jiný pohled má zase předseda Evropské komise Juncker, který vůbec netouží po tom, aby se eurozóna začala rozpadat právě za jeho předsednictví.

Situace na šachovnici se mění každým okamžikem a stále více hrozí, že Řekové nebudou ani pořádně vědět, s jakými požadavky mají vlastně na poslední chvíli vyslovit svůj souhlas a od koho hrozí větší nebezpečí pro zbytky jejich suverenity.

Není dobrou vizitkou Evropy, že situace mohla zajít tak daleko. Té samé Evropy, která si jako své další cíle klade mimo jiné zachránit kolabující ekonomiku Ukrajiny a přispět k řešení problémů, před nimiž prchají statisíce migrantů ze zemí Předního východu a Afriky.

Zdroj: Právo

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  • sociolog, filozof, publicista, environmentalista