Reakce na kampaň ČSSD brání debatě

Reakce na kampaň ČSSD brání debatě

17.08.2012 Bylo a stále je pro mě velké a nemilé překvapení, jak hysterickou reakci vyvolala kampaň sociální demokracie proti vládnímu návrhu církevních restitucí.

Jak jistě každý ví, jedná se od dob privatizace národního majetku o největší přesun veřejného majetku do soukromých rukou. Každého občana bude toto „gesto“ vlády Petra Nečase a Miroslava Kalouska stát více než 13 tisíc korun, a proto by nemělo být žádným překvapením, že má sociální demokracie zájem vyvolat na toto téma veřejnou diskusi.

Naopak, každý opravdový demokrat by měl přivítat šanci obhájit své argumenty, nikoli ji zatracovat.

Stejně tak argumenty o tom, že se ČSSD opět snaží zatáhnout do předvolební debaty téma, které s volbami nesouvisí, považuji za naprosto liché a nepravdivé. Církevní restituce jsou volební téma a jsou také bezesporu tématem pro krajské volby. Nemůže tomu být jinak, pokud vláda Petra Nečase na jednu stranu odmítá dávat peníze na veřejné služby a na druhou stranu plánuje vydat z veřejných peněz 134 miliard korun církvím.

Téma pro krajské volby

Pokud nejsou peníze na zdravotnictví, sociální služby, na opravy silnic a kvůli škrtům ve státním rozpočtu nemají prostředky policisté a hasiči, je to volební téma, a pokud tyto prostředky musí dotovat ze svých peněz kraje, je to a musí to být téma krajských voleb!

Řešením je fond

Naprosto také odmítám tvrzení, že sociální demokracie nepředstavila vlastní řešení církevních restitucí.

Představila, a jsem pevně přesvědčen, že je nejenom výhodnější pro Českou republiku, ale také pro samotné církve. Řešení spatřujeme ve vytvoření církevního fondu, v jehož vedení budou mít zástupci církví většinu a zajistí tak církvím svobodu v nakládání s jejich majetkem. Je to řešení standardní a všestranně výhodné. V závěru si dovolím ještě jednu, dle mého názoru zásadní poznámku. Kritici sociální demokracie argumentují heslem, že „co bylo ukradeno, musí být vráceno“. Toto heslo je sice líbivé, ale ve vztahu k vládnímu návrhu církevních restitucí zcela prázdné a falešné. Například jeden z bývalých čelných představitelů Českobratrské církve evangelické Miloš Rejchrt jasně říká, že nechápe, proč jeho církev dostává od Petra Nečase s Miroslavem Kalouskem více než 2,2 miliardy korun jako náhrady za odňatý majetek, když jeho církvi bylo dávno vše vráceno. Stejně tak zastánci vládního návrhu se zápalem hovoří o nápravách křivd předchozích režimů, ale stovky milionů mají dostat církve vzniklé až po roce 1989!

Je tedy evidentní, že vláda i představitelé církví dluží veřejnosti v souvislosti s církevními restitucemi širokou diskusi a velké vysvětlování. Zároveň bych očekával ze strany pánů Petra Nečase a Miroslava Kalouska konečně jasné slovo v otázce zcela legitimní obavy z prolomení takzvaných Benešových dekretů.

Vzhledem k tomu, že navrhovaný zákon přímo odkazuje na předpisy z roku 1947, jsou tyto obavy zcela oprávněné a v případě prolomení těchto dekretů by Česká republika čelila velmi závažným problémům. Toto vše jsou velmi zásadní témata a jsem přesvědčen, že česká veřejnost si takovou debatu zaslouží.

Mnohem více než hysterické obviňování z komunistické či fašistické propagandy. Mám ale obavu, že právě tato záměrná eskalace problému má za cíl této rozumné a zcela pochopitelné debatě zabránit.

Vláda i církve dluží lidem v souvislosti s restitucemi širokou diskusi a velké vysvětlování. 

 

JUDr. Michal Hašek

  • Statutární místopředseda ČSSD, hejtman
  • Stínový ministr zemědělství a venkova

Zdroj: 17.8.2012    Mladá fronta DNES