Rada schválila vymezení prioritní silniční sítě pro nadcházející programovací období IROP

Rada schválila vymezení prioritní silniční sítě pro nadcházející programovací období IROP

06.05.2014 Vymezení prioritní silniční sítě ve Zlínském kraji, v rámci které bude možno v budoucnu podávat návrhy projektů podporovaných z Integrovaného operačního programu, schválila na svém jednání krajská rada.

Pro přípravu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude jeho řídící orgán, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj, vyžadovat podklady, které se stanou součástí další verze Programového dokumentu IROP 2014 – 2020 k projednání v Evropské komisi. Jedná se zejména o definici kritérií pro vymezení sekundárních a terciárních uzlů v reálném prostředí krajů a vymezení prioritní silniční sítě, ze které bude možné podávat návrhy projektů podporovaných ze specifického cíle 1.1 IROP „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T".

Tato kritéria byla vztažena na silniční síť Zlínského kraje a mimo jiné zpracován mapový podklad "Prioritní komunikace ve Zlínském kraji" navržené pro realizaci projektů z IROP (viz příloha tiskové zprávy).

 

Další informace:

Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

Zdroj: Zlínský kraj

 

   IROP 2014 2020