Projekt sKaret je nutné zrušit, je diskriminační, nefunkční a nezákonný!

Projekt sKaret je nutné zrušit, je diskriminační, nefunkční a nezákonný!

01.02.2013 Proč nelze nadále strpět pokračování vládního projektu karet sociálních systémů? Úřady práce pokračují ve vydávání karty sociálních systémů, ačkoliv tato nemá dostatečnou oporu v zákoně, svoboda volby přijetí karty sociálních systémů je zdánlivá, nebo o této svobodě nejsou lidé dostatečně a bez pochyb informováni.

Proč nelze nadále strpět pokračování vládního projektu karet sociálních systémů?

 • úřady práce pokračují ve vydávání karty sociálních systémů, ačkoliv tato nemá dostatečnou oporu v zákoně,
 • svoboda volby přijetí karty sociálních systémů je zdánlivá, nebo o této svobodě nejsou lidé dostatečně a bez pochyb informováni;
 • ti, co ji potřebují využívat jako průkaz pro osoby se zdravotním postižením, nemají vždy informace o možnosti „náhradního dočasného průkazu“ osob se zdravotním postižením, a z důvodu zajištění přístupu k sociální pomoci kartu vynuceně přijímají,
 • soukromému subjektu jsou nadále v míře, která nemá obdoby, předávány osobní a citlivé údaje o příjemcích sociální pomoci, bez opory v zákoně, což má nevratné následky do práva lidí na soukromí,
 • z hlediska práva na soukromí není možné spojení veřejné listiny a s „bankovní kartou“,
 • identifikační roli vůči státu při poskytování pomoci dostatečným způsobem zajišťují dosavadní veřejné listiny (např. občanský průkaz);
 • prostřednictvím již vydaných karet sociálních systémů dochází ke „zpoplatňování“ přístupu k sociální pomoci pod státem uznanou hranici chudoby,
 • při vydávání karet sociálních systémů u pojistné dávky! – podpory v nezaměstnanosti, a dávky fakticky nahrazující mzdu – odměny pěstouna, nerespektuje důstojnost lidí při přijímání pomoci ze systému, na jehož utvoření se jednotlivec buď sám podílel pravidelným přispíváním z důvodu možného vzniku předvídané sociální události (nezaměstnanosti), nebo naopak vstoupil do systému náhradní rodinné péče, kde dávka nahrazuje jeho mzdu;
 • starší osoby a osoby se zdravotním postižením se cítí být kartou dotčeni na své lidské důstojnosti z důvodu zvýšení své závislosti na pomoci třetí osoby pro faktické dosažení sociální pomoci (vzdálenost a dostupnost bankomatů, nutnost využívání „bankovní karty“), i když představuje výlučně jim náležející osobní plnění;
 • zákon nepočítá ani s možností vydávání karty sociálních systémů ani s možností správy osobních a citlivých údajů soukromým subjektem,
 • smlouva uzavřená mezi ministerstvem a soukromým subjektem nemá oporu v zákoně, je neplatná, a nemůže ukládat povinnosti (přímo ani zprostředkovaně) jednotlivým příjemcům sociální pomoci.  

Proč nelze věřit Nečasově vládě, že došlo či v blízké době dojde ke sjednání nápravy?

 • nejen ministerstvo práce a sociálních věcí, ale také vláda tzv. „projekt“ karty sociálních systémů dlouhodobě obhajuje a to přes kritiku sdružení osob přijímajících sociální pomoc, nevládních organizací, odborné veřejnosti i opozice,
 • teprve pod tlakem zveřejnění okolností uzavření smlouvy se soukromým subjektem na sklonku loňského roku po řadě protichůdných informací podávaných veřejnosti ustoupila z plánu znemožnit lidem přístup k sociální pomoci, pokud si kartu sociálních systémů nepřevezmou,
 • přes přísliby nápravy zákona ministerstvo práce a sociálních věcí změnu doposud nepředložilo,
 • Úřad pro ochranu osobních údajů zjistil pochybení při nakládání s osobními a citlivými údaji,
 • ministerstvo práce a sociálních věcí nadále pokračuje ve vydávání karet sociálních systémů, i když ví o nedostatečné opoře v zákoně a zásahu do práva na soukromí tisíců občanů.

Jaké budou další kroky ČSSD?

 • vyzveme ministryni práce a sociálních věcí, aby okamžitě zastavila vydávání karet sociálních systémů, a to do změny nebo zrušení dosavadní právní úpravy,
 • podáme Ústavnímu soudu návrh na zrušení právní úpravy karty sociálních systémů pro neústavnost. Návrh je již zpracován, jeho celý text zveřejníme po jeho podání,
 • budeme sledovat, jak se postaví vláda k senátnímu návrhu zákona na zrušení karty sociálních systémů, který včera ve večerních hodinách schválil Senát Parlamentu ČR.

 

Milan Štěch

 • Předseda Senátu