Projekt sKaret je nezákonný, diskriminační a ČSSD požaduje jeho zrušení

Projekt sKaret je nezákonný, diskriminační a ČSSD požaduje jeho zrušení

14.12.2012 ČSSD je přesvědčena, že uzavření smlouvy mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou na sKarty bylo nezákonné, při jejím naplňování došlo k prokazatelnému porušení několika platných zákonů ČR (zvl. předáním údajů o příjemcích dávek soukromé bance) a že nynější snaha vlády o pokračování v tomto projektu má pouze zakrýt předchozí hrubá porušení platných právních předpisů a následně vytvořit právní oporu pro zmíněný projekt.

Podle názoru sociální demokracie nelze vyloučit ani trestní odpovědnost za zmíněná pochybení, k nimž patří zneužití pravomoci úřední osoby, neoprávněné nakládání s osobními údaji a poškození cizích práv.

Dosud bylo 160 000 držitelům sKaret vyplaceno na dávkách přes jednu miliardu korun.

Podle názoru ČSSD je smlouva na sKarty od samého počátku neplatná. Sociální demokracie protestuje proti snaze vlády P.Nečase pokračovat v tomto chybném projektu, který navíc hrubým způsobem diskriminuje a poškozuje statisíce občanů a požaduje jeho úplné zrušení. ČSSD zároveň poukazuje na podezřelé okolnosti a nestandardní postupy, které vznik projektu sociální karty na ministerstvu práce a sociálních věcí provázely.

Závažné pochybnosti potvrdil nyní právní rozbor, který si nechala ČSSD zpracovat. Podle této analýzy MPSV zcela překročilo své pravomoci, dané zákonem, když smlouvu na sKarty vůbec uzavřelo.  Smlouva tak nemá žádný zákonný základ.

Žádný zákon ani jiný právní předpis nestanoví, resp. nedovoluje:

  1. aby vydávání a provozování karty, jejímž prostřednictvím jsou vypláceny dávky státní sociální podpory a jiné druhy sociálních dávek poskytovaných státem, mohlo MPSV svěřit soukromému subjektu, a
  2. aby údaje obsažené v JISPSV mohly být spravovány někým jiným než ČSSZ a aby se s nimi mohly seznamovat jiné osoby než zaměstnanci úřadů veřejné správy, které jsou uvedeny v § 4a odst. 2 až 4 zákona č. 73/2011 Sb.

ČSSD považuje za neudržitelné, aby dokonce sama ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová veřejně přiznala, že vyplácení sociálních dávek nebude od 1.1.2013 právně ošetřeno a bude probíhat bez platné legislativy. Vláda P.Nečase tak bez jakýchkoli skrupulí hazarduje s osudy tisíců sociálně slabých, nezaměstnaných či zdravotně postižených, kteří jsou často existenčně závislí na výplatě státního příspěvku, jehož výplata nyní bude nezákonná!

ČSSD vyzývá premiéra Nečase, aby situaci kolem nezákonného projektu sKaret okamžitě vyřešil!

Za nejlepším řešení nadále považujeme zrušení tohoto nefunkčního a diskriminačního projektu. 

 

Příloha: Právní rozbor smlouvy na projekt sKarty mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Českou spořitelnou

 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády