Prohlášení Klubu seniorů ČSSD

Prohlášení Klubu seniorů ČSSD

Na svém rozšířeném zasedání Klub seniorů ČSSD v návaznosti na působnost ČSSD v politické sféře od doby vzniku Československa v roce 1918 (nejstarší politická strana působící od padesátých let do obnovy ČSSD v roce 1989 v exilu) a po zkušenostech členů strany, kteří byli politicky stíháni jak v období druhé světové války, tak po roce 1948.

  1. odmítáme spojování politiky ČSSD s ideologií KSČM,
  2. nesouhlasíme se současnými nekoncepčními reformami v oblasti zdravotnictví, důchodového pojištění, fiskální politiky podvazující možný ekonomický růst,
  3. upozorňujeme na zvyšující se propad do chudoby u seniorů, ale i mladých lidí,
  4. žádáme členy Parlamentu ČR o důslednou kontrolu práce vlády, efektivního hospodaření státní správy, hospodaření státních fondů ČR a finančních prostředků z rozpočtu EU, obchodních organizací vlastněných státem, zvýšení aktivity policie a státního zastupitelství v boji proti korupci,
  5. NKÚ žádáme o prověření příjmů a výdajů důchodového pojištění v letech 1993-2011, které je dlouhodobě součástí státního rozpočtu,
  6. vyzýváme všechny seniory , pokud jim to zdravotní stav dovolí, aby se zúčastnili protestní demonstrace seniorů proti arogantní necitlivé politice současné vlády 30. května t.r. ve 13.00 hodin na Palachově náměstí v Praze, vyzýváme zároveň širokou veřejnost o podporu této demonstrace,
  7. žádáme o morální podporu mládež, proti níž jsou vládní pseudoreformy také namířeny, zejména pokud se týká třicetiletého až čtyřicetiletého spoření v tzv. II. důchodovém pilíři, školného, tzv. nadstandardní zdravotní péče a sociálního bydlení,
  8. podporujeme aktivní politiku současného vedení ČSSD, připravené programy pro zlepšení hospodářské a sociální situace v zemi po parlamentních volbách,
  9. naši podporu mají i krajské reprezentace ČSSD, které v současnosti při vedení krajů musí čelit vládní restriktivní hospodářské politice, namířené k omezení možností krajů v dopravě, zdravotnictví, výstavbě sociálních bytů a zajišťování bezpečnosti občanů.

V Praze 9. května 2012  -   Účastníci rozšířeného zasedání Celostátního výboru Klubu seniorů ČSSD